Desať rokov ATASSplus

TechnoAlpin už desať rokov neustále vyvíja softvér ATASSplus a umožňuje jednoduché ovládanie a monitorovanie zasnežovacích zariadení. Intenzívny výskum a neustála spätná väzba od zákazníkov vytvára riadiaci systém, ktorý vedie lyžiarske strediská do budúcnosti: Jednoduchá obsluha a profesionálne nástroje manažmentu prípravy snehu zabezpečujú optimálne plánovanie sezóny.

Prebiehajúca optimalizácia prostredníctvom každoročných aktualizácií umožňuje neustále zlepšovanie softvéru. Z riadiaceho systému robia štandardný softvér pri zasnežovaní. Každá aktualizácia z uplynulých rokov zlepšila a rozšírila ATASSplus o nové, jedinečné výhody pre lyžiarske strediská.

Riadiaci systém, ktorý vytvára budúcnosť

Stavajúc na dlhoročných skúsenostiach bol v roku 2008 zavedený softvér ATASSplus. Odvtedy je softvér štandardným riadiacim systémom množstva lyžiarskych stredísk, pričom sa už vo svojich začiatkoch vyznačoval veľkým potenciálom. Spol. TechnoAlpin odvtedy softvér každoročne vylepšovala a rozširovala o nové funkcie.

V roku 2009 bola zavedená štruktúra klient-server,ktorá umožňuje súčasnú obsluhu viacerými používateľmi. Nasledovné roky lyžiarskym strediskám priniesli vylepšenú energetickú bilanciu vďaka optimálnemu využívaniu zdrojov, zjednodušené riadenie pomocou optimalizovaných ovládacích plôch a možnosť lepšieho vyhodnocovania sezóny vďaka novým analytickým modulom. Poskytuje perfektný základ na uskutočňovanie rozhodnutí týkajúcich sa budúcich zasnežovacích sezón.

Podrobný náhľad kariet (od roku 2013) výrazne zlepšuje používateľské prostredie a zlepšuje prehľad o zariadení. Integrácia merania výšky snehu (2014) umožňuje optimalizované plánovanie výroby snehu. V roku 2015 bola zavedená mobilná aplikácia ATASSplus, ktorá umožňuje riadenie zariadení odkiaľkoľvek. V roku 2018 bola kompletne prepracovaná a vybavená novými funkciami. 

Neuveriteľne príjemné používateľské prostredie

Odvtedy bolo používateľské prostredie softvéru ATASSplus každoročne značne vylepšené. Správa zasnežovania (SnowManager) umožňuje profesionálny manažment prípravy snehu pomocou optimálneho plánovania a monitorovania celej oblasti. Správa zjazdoviek PistenManager umožňuje rozsiahly prehľad zdrojov a oblastí. ATASSplus každoročne boduje s novými technológiami, ktoré udávajú trendy pre úspešnú lyžiarsku sezónu jednotlivých lyžiarskych stredísk. Aj v roku 2019 budeme funkcie rozširovať. 

archív aktualít