Digitálne plánovanie zasnežovacích zariadení

Len bezchybne fungujúce zasnežovacie zariadenie je zárukou efektívneho zasnežovania. Predpokladom prevádzky optimalizovanej na úsporné využívanie zdrojov je preto dôkladné plánovanie. Každé zariadenie treba pritom prispôsobiť individuálnym potrebám. K plánovaniu zasnežovacích zariadení patrí zosúladenie veľkého počtu komponentov, ako je výkon čerpadiel a množstva vody alebo návrh kladenia potrubí. Okrem iného pritom treba zohľadniť miestne špecifiká a takisto aj etapy výstavby v budúcnosti.

Schémy zasnežovacieho zariadenia, ktoré sú už zahrnuté v ponuke projektov, sa musia dať kedykoľvek prispôsobiť a musia byť bezchybné. Aby sme mohli uspokojiť zvyšujúci sa počet objednávok, využíva tím technických kresličov spoločnosti TechnoAlpin plánovací softvér. Tento minimalizuje chyby vďaka tomu, že nie je potrebné rozhranie medzi technológiou výrobných procesov a plánovaním zariadenia, a takisto ani rozhranie medzi technológiou výrobných procesov a objednávaním. 

Spoločnosť TechnoAlpin sa rozhodla pre softvér Smap3D Plant Design. Program môže byť začlenený do prostredia existujúceho softvéru (ERP, PDM a CAD) spoločnosti TechnoAlpin. „Zavedením softvéru na dizajnovanie Smap3D Plant budeme schopní v kratšom čase zrealizovať viac projektov. Výrazne tak môžeme zoptimalizovať svoj work flow. Vďaka mnohým možnostiam integrovania, automatizovaným operáciám a zrušeniu rozhraní môžeme pracovať odteraz bez chýb a predovšetkým podstatne rýchlejšie,“ hovorí Andreas Weiss, Head of Engineering Draftsman v spoločnosti TechnoAlpin.

Program umožňuje okrem iného združovať výrobné schémy s 3D výkresmi čerpadlových staníc. Plánovanie a zmenu zariadení tak možno zrýchliť a spoločnosť TechnoAlpin môže pracovať ešte efektívnejšie

archív aktualít