Dni zasnežovania vo Francúzsku a Švajčiarsku

Spoločnosť TechnoAlpin zorganizovala Dni zasnežovania 2020 na začiatku marca vo Francúzsku a Švajčiarsku v lyžiarskych strediskách Le Grand Bornand (FR) a v Andermatte (SW). Dôkazom pretrvávajúceho záujmu zákazníkov spoločnosti TechnoAlpin o odborné stretnutia bola účasť na obidvoch udalostiach vyše 370 členov zasnežovacieho tímu a zamestnancov strediska.

Prišli, aby sa zoznámili s produktovými a softvérovými novinkami od spoločnosti TechnoAlpin a aktuálnym vývojom zasnežovacích zariadení hostiteľských lyžiarskych stredísk, ktoré sú dlhodobými zákazníkmi spoločnosti TechnoAlpin.

Do Andermattu v strednom Švajčiarsku zavítalo 170 ľudí. Tamojšie lyžiarske stredisko sa za posledné 4 roky podieľalo na veľkých zasnežovacích projektoch, nainštalovalo 156 tyčových diel, 15 mobilných a 41 fixných vrtuľových snežných diel, viac ako 15 km vodovodných potrubí a plánuje vyvinúť ďalšie zariadenia vrátane čerpacej stanice a dodatočného vodného vedenia na rozšírenie zasnežovania.

V alpskom stredisku Le Grand Bornard na severe Francúzska sa udalosti zúčastnilo 100 ľudí. Ani toto stredisko vo vývoji nezaostáva a za posledné 3 roky zaviedlo úplne novú strojovňu, 92 tyčových diel a 43 vrtuľových snežných diel.

TR10, TR8, najnovšie aktualizácie softvéru... Hostia Dní zasnežovania 2020 mali možnosť dôkladne prebrať všetky inovácie produktov spoločnosti TechnoAlpin a ich význam pre účinné a kvalitné zasnežovanie s členmi našich tímov. Hovorili o dôležitosti servisu a údržby pre dosiahnutie najspoľahlivejších zasnežovacích zariadení na začiatku zimnej sezóny. V tejto oblasti vie byť spoločnosť TechnoAlpin rovnako nápomocná!

Taká je filozofia spoločnosti TechnoAlpin od samého začiatku: ponúkať čo najvyspelejšie technologické riešenia odhliadnuc od konkrétnych zasnežovacích produktov. V rámci snežných diel, softvéru, technického zabezpečenia projektu a údržby pracuje spoločnosť TechnoAlpin aj na najmenších detailoch v záujme čo najinovatívnejších riešení pre zabezpečenie zasnežovania lyžiarskych stredísk nie len na nasledujúcu sezónu, ale aj na mnoho ďalších.

archív aktualít