Dobré vyhliadky do budúcnosti pre zariadenia Snowfactory

Svetový pohár v chorvátskom zimnom stredisku Sljeme už niekoľko rokov bojuje s nedostatkom snehu. Preto sa tento rok organizačný výbor rozhodol na podporu klasického zasnežovania nasadiť zariadenie Snowfactory. Spoločnosť TechnoAlpin sa rozprávala s riaditeľom pretekov FIS, Markusom Waldnerom, o aplikácii snežného dela a jeho budúcich perspektívach, ktoré z toho pramenia. 

Čo bolo rozhodujúcim faktorom rozhodnutia nasadiť zariadenie Snowfactory na zasnežovanie svahu svetového pohára?

Preteky FIS mali v minulosti viacero výpadkov. Svetový pohár v Sljeme sa za uplynulé štyri roky nemohol konať dokonca dvakrát, čo predstavuje výpadok až 50 %. Toto riziko sme nemohli podstúpiť znova a vzájomne sme sa zhodli, že sa svetový pohár v roku 2017 jednoducho musí konať. Aby sme nič nenechali na náhodu, rozhodli sme sa použiť zariadenie Snowfactory. Toto snežné delo nám bolo známe už z nemeckého lyžiarskeho spolku DSV a boli sme presvedčení o tom, že je to správna voľba.

Aký bol dopad použitia Snowfactory na svetovom pohári v Sljeme?

Tento rok sa nám podarilo sneh zabezpečiť už jeden týždeň pred štartom. Doteraz sme sa vždy veľmi obávali, pretože sme bezpečné snehové podmienky museli posúvať na stále neskorší čas. Technické dovybavenie, a to nielen zariadením Snowfactory, ale aj výmenou trysiek a údržbou čerpacej stanice, bolo veľmi upokojujúce a umožnilo nám časovo presné zasnežovanie. Aký presný podiel mal sneh vygenerovaný zariadením Snowfactory na celkovom zasnežovaní však nie je možné s určitosťou stanoviť.

Bolo by teda možné v budúcnosti úplne upustiť od vrtuľových snežných diel?

Zariadenie Snowfactory možno s určitosťou vnímať iba ako podporné opatrenie tradičného zasnežovania. Bez potrebných nízkych teplôt by sa preteky uskutočniť nemohli. Už od začiatku sme vedeli, že zasnežovanie čisto pomocou zariadenia Snowfactory nemôže byť jediným riešením, ale jeho použitie prispelo k tomu, aby sa preteky vôbec mohli uskutočniť. 

Predstavuje použitie zariadenia Snowfactory nové možnosti a oblasti použitia? Možno existuje budúcnosť konania pretekov FIS v mestách či na štadiónoch…

Jednoznačne! Dobrým príkladom je v tomto prípade Oslo: V nasledujúcom roku plánujeme preteky usporiadať na pristávacom svahu skokanského mostíka Holmenkollen. Na tomto svahu by sa prakticky mohlo lyžovať počas celého roka, pretože zariadenie Snowfactory vždy poskytuje garanciu snehových podmienok. To by mohlo byť zaujímavé aj pre iných usporiadateľov.

Už dlhšiu domu však myslíme na nové koncepty a uskutočňovanie podujatí v mestách. Tu spravidla neexistujú žiadne hranice: Mohli by sa začať presadzovať paralelné mestské podujatia, ako napríklad v mníchovskom olympijskom parku alebo v areáli Central Park v New Yorku. Tiež sa ponúka možnosť takéto podujatia usporadúvať v čase pred olympijskými hrami. Pri šiestich pretekoch za sezónu by potom bolo možné udeľovať aj samostatný víťazný pohár. 

Budete zariadenie Snowfactory používať aj naďalej na zasnežovanie svahov svetového pohára?

Zariadenie Snowfactory budeme určite používať aj naďalej. Výsledok bol veľmi pozitívny a poskytol záruku a nové možnosti, ako sa vyhnúť problému. Jedno je však v každom prípade isté: Ide o jediný spôsob, ako pôsobiť proti vplyvom globálneho otepľovania. Ak chcete zaručiť snehové podmienky, nemožno sa už viac spoliehať výlučne na tradičné zasnežovanie. Ide o správny prístup a my to môžeme iba potvrdiť: Bez zariadenia Snowfactory to už v budúcnosti pravdepodobne nepôjde.

archív aktualít