FIS a TechnoAlpin zintenzívňujú spoluprácu

TechnoAlpin je od roku 2016 oficiálnym produktovým partnerom FIS a tým aj koordinačným partnerom na riešenie technických otázok týkajúcich sa zasnežovania. S cieľom zintenzívniť spoluprácu a ešte lepšie pripraviť miesto konania pretekov Svetového pohára FIS, navštívila prednedávnom prestížna delegácia FIS, pozostávajúca z členov Markus Waldner a Emmanuel Couder (riaditelia pretekov pre kategóriu mužov v alpskom lyžovaní), ako aj Alte Skaardal a Markus Mayr (riaditelia pretekov pre kategóriu žien v alpskom lyžovaní) hlavné sídlo spoločnosti TechnoAlpin v Bolzane.

Delegáciu privítal Benjamin Pötz, riaditeľ pre export v spoločnosti TechnoAlpin: „Spätná väzba má pre nás enormný význam, aby sme mohli pokračovať v ďalšom rozvoji našich produktov a služieb. Zároveň sme veľmi pyšní na to, že môžeme každoročne tejto skupine expertov predstavovať naše najnovšie inovácie a dostávať od nich konštruktívnu spätnú väzbu.“

Predmetom osobitného záujmu na našich spoločných seminároch bola na chlp presná predpoveď počasia, ako aj modul SnowManagement softvéru ATASSplus. Vďaka tomu môžu kompetentní v medzinárodnej konfederácii FIS a organizátori na miestach podujatí pretekov Svetového pohára v budúcnosti ešte lepšie plánovať a prijímať príslušné rozhodnutia. 

Takisto skúsenosti, ktoré TechnoAlpin nazbieral v uplynulých rokoch v súvislosti so Snowfactory, boli pre zodpovedných FIS veľkým prínosom. Na pracovnom seminári sa zúčastnil aj Vedran Pavlek, riaditeľ chorvátskeho lyžiarskeho zväzu a Igor Ziljak, vedúci prevádzky Sljeme. Preteky Svetového pohára v Záhrebe sa konali minulý rok po prvýkrát čiastočne na snehu vyrobenom pomocou Snowfactory.

Markus Waldner potvrdzuje svoj pozitívny dojem zo vzájomnej výmeny skúseností: „V spoločnosti TechnoAlpin sa už niekoľko rokov zúčastňujeme v lete na seminári. Je pre nás veľmi dôležité, aby sme vedeli o najnovších produktoch a riešeniach, ktoré spoločnosť ponúka. Na príklade Sljeme (s použitím Snowfactory) možno vidieť, ako dobre táto intenzívna spolupráca funguje. Veľmi radi prídeme v lete 2019 opäť do Bolzana!“

archív aktualít