Grand-Bornand sa spolieha na TechnoAlpin

Obec Grand-Bornand zverila spoločnosti TechnoAlpin niekoľko úloh zameraných na zlepšenie existujúcich snehových podmienok v lyžiarskej oblasti počas rokov 2015 a 2016. Cieľom bolo ponúknuť zákazníkom optimálne snehové podmienky za pomoci investície od mestskej rady a tímov spoločnosti SAEM, spoločnosti prevádzkujúcej lyžiarske vleky v Grand-Bornand. Projekt v roku 2015 sa zameral na úsek Les Gettiers a konkrétne na svah Les Cyclamens, kde sa namontovalo 11 nových TF10 a T40 turbínových snežných del. Vzhľadom na svoju polohu v úseku Chinaillon v obci Grand-Bornand je svah Les Gettier dôležitou oblasťou strediska. Z toho dôvodu sa opäť začali používať technológie a výrobky vyvinuté spoločnosťou TechnoAlpin. Turbínové snežné delá od TechnoAlpin spájajú spoľahlivosť, odolnosť, flexibilné používanie a výrobný výkon.

V roku 2016 sa zasnežovalo v úseku Maroly a prípravné činnosti sa týkali zlepšenia a modernizácie úseku existujúcej siete výroby snehu, rozšírenia svahov a výstavby novej technickej miestnosti. V tomto roku sa práce na svahoch Tarinise, Chardons Blancs a 2000 realizovali v menšom rozsahu. Na svahu Tarines namontovali celkovo 22 turbínových snežných del. Vo vyšších úsekoch svahu sa ponechali tyčové snežné delá TL6ee. Tieto delá boli vyvinuté na základe tyčových del TL6. „ee“ znamená, že ich výkon je energeticky výkonnejší a že majú nižšiu spotrebu vzduchu, a to bez oslabenia výrobnej kapacity. Turbínové snežné delá TF10 sa používajú na výrobu snehu v nižších úsekoch. Turbínové snežné delá TF10 upevnené na vežiach ponúkajú neprekonateľný výkon: rozpätie zasneženia, objem výroby snehu, kvalita snehu a efektivita pri hraničných teplotách. V neposlednom rade budú na svahu Chardons Blancs a poslednom úseku svahu 2000 opäť namontované tyčové snežné delá TL6ee, čím celkový počet strojov na výrobu snehu vystúpi na 20. Pri brehu retenčnej nádrže Maroly sa stavia technická miestnosť, aby sa zabezpečila optimálna dodávka vody pre nové zariadenie, ktoré bolo nainštalované v roku 2016. Táto miestnosť umožní to, aby vrchy Tarines a Chardons Blancs boli naraz zásobované snehom a aby voda stekala prúdom nadol v snežnej sieti. Nainštalujú sa dve 450 kW pumpy s celkovou kapacitou 750 m3/h a 160 kW kompresor. Kompresor poskytne vzduch na prevádzku 30 tyčových snežných del. Optimalizuje to využívanie zdrojov, čo je možné vďaka nízkej spotreby vzduchu tyčových snežných del TL6ee. Celý systém riadi softvér ATASSplus vyvinutý spoločnosťou TechnoAlpin. Toto nové vybavenie poskytne stredisku Grand-Bornand vysoko výkonné nástroje na výrobu snehu, ktoré prispejú k efektívnemu využitiu lyžiarskej oblasti zvlášť na začiatku sezóny a ktoré zabezpečia optimálnu prípravu svahov pred ich otvorením.

archív aktualít