Hlavný projektový plán ušitý na mieru pre každý projekt

Výkonné zasnežovacie zariadenie je základom úspešného zimného turizmu. Výkonným sa označuje najmä z toho dôvodu, že zariadenie je správne dimenzované a bezporuchové. Na mieru šitý a predvídavý plán je predpoklad hospodárskeho úspechu. Už viac ako 20 rokov disponuje TechnoAlpin oddelením plánovania, ktoré vypracováva projektové plány v úzkej spolupráci s príslušným prevádzkovateľom lyžiarskeho strediska. Hlavný plán je grafické spracovanie plánu zasnežovacieho zariadenia. Obsahuje viacero informácií ako výsledok starostlivej analýzy, ktorú spoločne previedli oddelenie projektovania, vedúci projektu a predajca. Hlavný plán zobrazuje zariadenie v celosti a tvorí tak základ plánovania zasnežovacieho zariadenia.

Hlavný plán ako georeferencovaný topografický nákres obsahuje všetky dôležité informácie o zasnežovacom zariadení: Geografickú polohu systému a vrstevníc, popis materiálu pre výstavbu zariadenia, elektrických a dátových káblov, vzduchových a vodovodných potrubí, odbočovacích šácht a strojov, čerpacích staníc a mnoho iného. Okrem toho obsahuje informácie týkajúce sa prúdovej schémy, ktorá znázorňuje rozmiestnenie hydraulického a pneumatického zariadenia. Hlavný plán sa znázorňuje na ortografickej fotografii, pomocou čoho sa presne znázornia zjazdovky, vleky, cesty, rezervoárové jazerá, rieky, stavby a lesy. Ortografická fotografia je primerané a neskreslené vyobrazenie zemského povrchu. Počas vypracovania projektu je dôležité, aby bol budúci vývoj zariadenia určený spoločne so zákazníkmi. Týmto spôsobom je zabezpečené, že zariadenie je možné jednoducho a hospodársky rozširovať. Jednotlivé kroky sú v hlavnom pláne zvýraznené rôznymi farbami.Keďže každý projekt spoločnosti TechnoAlpin je šitý na mieru a prispôsobený miestnym podmienkam, pre každý samostatný projekt sa vypracováva hlavný projektový plán. 

archív aktualít