Inovatívne, úspešne, s vyspelou technológiou!

Od založenia sa spoločnosť TechnoAlpin zameriava na inovatívne zasnežovacie technológie. Spoločnosť zabezpečuje optimálnu kvalitu snehu na zjazdovkách po celom svete a zaručuje tak všetkým zákazníkom úspešnú lyžiarsku sezónu. V priebehu posledných 27 rokov sa stále viac prevádzkovateľov lyžiarskych stredísk spolieha na technológie spoločnosti TechnoAlpin: spoločnosť je medzičasom zastúpená vo vyše 50 krajinách a stará sa o približne 2 200 zákazníkov.

Rakúsko, hlavná zimná destinácia sveta, je pre spoločnosť TechnoAlpin od začiatku veľmi dôležitým trhom. Momentálne je tam v prevádzke niekoľko tisíc snežných diel TechnoAlpin. Po úspešnom roku predaja 2016 budú rakúske lyžiarske strediská aj v roku 2017 vybavené snežnými delami s vyspelou technológiou: Momentálne sa len do rakúskych lyžiarskych stredísk expeduje približne 900 nových snežných diel alebo už medzitým dorazili na miesto a v prevádzke zabezpečujú perfektné snehové podmienky. 

Výkonné zasnežovacie zariadenie je predpokladom úspešnej zimnej sezóny. Spoločnosť TechnoAlpin preto venuje mimoriadnu pozornosť najmä plánovaniu vhodného typu zariadení. Krátka doba zasnežovania predstavuje veľmi dôležitý faktor na hlavných zjazdovkách. Preto umiestňujeme vhodné typy zasnežovacích zariadení TechnoAlpin na tie správne miesta. Náš široký sortiment výrobkov nám umožňuje, aby sme mohli zvoliť vhodný typ zasnežovacieho zariadenia pre konkrétne podmienky. Veľký význam pre nás má aj správne zásobovanie vodou. Výkon čerpadla a nádrže na vodu, ako aj jej kapacitu dôkladne vypočítavame a prispôsobujeme ich predpokladom zasnežovacieho zariadenia.

Vďaka premyslenému plánovaniu získajú prevádzkovatelia lyžiarskych stredísk informácie, ktoré im pomôžu lepšie naplánovať zasnežovaciu sezónu. Prevádzka zasnežovacích zariadení pri zohľadnení šetrného využívania zdrojov stojí v popredí nie len u prevádzkovateľov, ale aj u spoločnosti TechnoAlpin. Z tohto dôvodu spoločnosť TechnoAlpin sústavne pracuje na zvyšovaní efektívnosti všetkých komponentov a podporuje ekologické využívanie zdrojov. V uplynulých rokoch sa spoločnosti TechnoAlpin podarilo optimalizovať technické zasnežovanie vo všetkých oblastiach: od správneho plánovania zariadení cez inteligentné ovládanie pomocou softvéru ATASSplus až po najpokrokovejšie snežné delo TR8. 

archív aktualít