Internacionálne stretnutie Service Meeting 2018

Už tretí raz usporiadala spol. TechnoAlpin internacionálne stretnutie Service Meeting. 19  koordinátorov servisu zo sídla v Bolzane, ako aj z ďalších pobočiek po celom svete sa stretlo v dňoch 27. až 28. marca 2018 v sídle spoločnosti, v Bolzane, aby si navzájom vymenili skúsenosti. Stretnutie Service Meeting predstavuje predovšetkým príležitosť na prehĺbenie vedomostí týkajúcich sa výrobkov spol. TechnoAlpin, ale aj možnosť lepšie sa spoznať.

Počas stretnutia Service Meeting sa preberalo niekoľko noviniek, ktoré sa uplatnili v priebehu posledného roka, a predstavili sa aktuálne projekty. Olivier Chapelle, manažér oddelenia Global Snow Operations & Service, najprv poskytol náhľad týkajúci sa aktuálnych údajov a faktov. V rámci stretnutia sa preberal aj online servisný portál a predstavili sa najnovšie výrobky spol. TechnoAlpin a softvérové projekty. Jedným z hlavných bodov bola aj prehliadka Snowroom v hoteli Erica a ukážka zariadenia Snowfactory v testovacom stredisku spol. TechnoAlpin. Na internacionálne stretnutie Service Meeting prijal pozvanie aj podnikateľ Carsten K. Rath. V rámci zaujímavého príspevku rozprával o dôležitosti excelentného servisu na docielenie spokojnosti zákazníka.

Pri príležitosti spoločného výletu si účastníci prezreli stavenisko Brenerského tunela. Ide o najdlhšie podzemné železničné spojenie na svete. Stavba tunela sa práve nachádza vo fáze dokončovania. Riaditeľ spoločnosti, Konrad Bergmeister, návštevníkom priblížil projekt a výstavbu. Dvojdňové stretnutie sa ukončilo prezentovaním strategických vyhliadok na sezónu 2018/2019. Arno Hafner, Head of International Customer Service, predstavil nové napredovanie a ciele do budúcnosti. 

archív aktualít