Lepší výkon vďaka údržbe

Spoločnosť TechnoAlpin ako svetový líder na trhu ponúka kompletné služby v oblasti zasnežovacích zariadení. Zastrešuje všetky kroky procesu od plánovania zariadenia, cez dimenzovanie strojovní, inštaláciu snežných diel, až po riadiace softvéry. To je nesmierne dôležitá skutočnosť, pretože iba dokonale zosúladené zasnežovacie zariadenie je zárukou zasnežovania optimalizovaného na efektívne využívanie zdrojov. Množstvo hydraulických, mechanických a elektronických komponentov vytvára zo zasnežovacích zariadení komplexné technologické systémy, v rámci ktorých musia všetky jednotlivé diely vzájomne fungovať v úplnom súlade. Pretože zariadenia sa využívajú sezónne, je dôležité, aby bolo možné ich spustiť bez problémov. Strojovne s čerpadlami a kompresormi sú srdcom každého zariadenia. Aby sa zabránilo veľkým škodám v strojovniach, je dôležité pravidelne kontrolovať čerpadlá a kompresory a vykonávať ich údržbu

Spoločnosť TechnoAlpin samozrejme ponúka optimálne riešenie aj v tomto prípade, konkrétne kompetentný odborný personál: Servisný tím spoločnosti TechnoAlpin pozostáva z 15 pracovníkov, ktorí sú rozdelení po celom svete. Takto môžu pracovať z rôznych servisných stredísk pre strednú Európu, Škandináviu, Čínu alebo východnú Európu. Najskôr sa pomocou obsiahlej analýzy stavu skontroluje celá strojovňa. Na základe tejto analýzy je možné naplánovať potrebné opatrenia. V rámci údržby sa kontroluje vystredenie čerpadiel a prípadne sa vystredia nanovo a zmerajú sa aj ich vibrácie. Pomocou termokamery sa snímajú „hot spots“ ložísk a motorov čerpadiel a kontrolujú sa ventily, filtre a posúvače. Skontroluje sa funkčnosť kompresorov a podľa výrobcu sa vymenia ventily, olej a filtre.

Tím spoločnosti TechnoAlpin už od jej vzniku niekoľko rokov školia priamo výrobcovia, aby sme v tejto oblasti mohli ponúknuť optimálnu údržbu. Spoločnosť TechnoAlpin je autorizovanou servisnou dielňou pre Kaeser, Caprari a KSB, ako aj OEM partnerom pre Danfoss a Evoqua. V hlavnom sídle spoločnosti TechnoAlpin v Bolzane sa nachádza vlastná servisná dielňa pre vykonávanie opráv a údržby. To umožňuje odbornú revíziu čerpadiel a mobilných čerpadiel, ventilov, snežných diel, motorov a armatúr za optimálnych podmienok. Táto servisná dielňa umožňuje spoločnosti TechnoAlpin poskytovať optimálne servisné služby.

archív aktualít