Lyžiarske stredisko Cervinia zasnežuje s päťnásobným výkonom

Lyžiarske stredisko Cervinia štyri roky výrazne investuje do modernizácie svojich zasnežovacích zariadení. Spoločnosť TechnoAlpin intenzívne spolupracuje s lyžiarskym strediskom Cervinia od roku 2015 a umožňuje pokročilé zasnežovanie od údolia až po vrchol.

Kompletnú technológiu zasnežovania zabezpečila spoločnosť TechnoAlpin a rozhodujúcim faktorom pre víťazstvo vo verejnej súťaži bol najlepší technický koncept pre náročný projekt. Počas len troch rokov trvania stavebných prác sa spoločnosti TechnoAlpin podarilo výrazne posilniť zasnežovacie zariadenie. V roku 2015 bola kapacita výroby snehu ešte 1500 m³ za sekundu. Po aktuálnom rozšírení v roku 2018 sa môže v lyžiarskom stredisku Cervinia vyrábať päťnásobne viac snehu za hodinu, a tým sa podstatne zrýchľuje zasnežovanie zjazdoviek. 

Napojenie s garantovanými dobrými snehovými podmienkami a perfektný systém manažmentu vody

Po intenzívnej štúdii potrebného množstva vody vypracovala spoločnosť TechnoAlpin spolu s lyžiarskym strediskom Cervinia systém manažmentu vody. Dôležitým faktorom je pritom zohľadnenie miestnych daností a dostupných zdrojov. Z tohto dôvodu je spoločnosť TechnoAlpin presvedčená o tom, že na poskytnutie perfektného riešenia je potrebná neustála komunikácia medzi zákazníkom a projektovým tímom. Lyžiarske stredisko Cervinia sa intenzívne zúčastňovalo a naďalej zúčastňuje na všetkých úrovniach realizácie projektu a môže dopĺňať expertízu tímu o podrobné informácie. Výsledok intenzívnej spolupráce umožňuje inteligentné rozdelenie zdrojov v rámci celého lyžiarskeho strediska a garantuje ich optimálne využitie. Plnoautomatická kontrolná jednotka zabezpečuje prostredníctvom riadiaceho systému ATASSplus trvalú optimalizáciu so zameraním na efektívne využívanie zdrojov.

Kompletne novonavrhnuté je zasnežovanie tretej zjazdovky do údolia v zóne Cielo Alto. Zjazdovka do údolia až k štartovaciemu miestu v Breuile bola doteraz odkázaná na prírodný sneh. V roku 2015 spoločnosť TechnoAlpin zrealizovala prvú zjazdovku do údolia lyžiarskeho strediska. V roku 2017 spoločnosť TechnoAlpin naprojektovala pre druhú zjazdovku do údolia úplné zásobovanie snehom. Teraz nasleduje zasnežovanie na tretej zjazdovke do údolia. To umožní napojenie na lyžiarske stredisko Cervinia z troch rozdielnych miest, na ktorých sú vďaka TechnoAlpin od zimnej sezóny 2018/2019 garantované dobré snehové podmienky.

archív aktualít