Medzinárodnéstretnutie Sales Meeting 2017

Spoločnosť TechnoAlpin každoročne usporadúva pre všetkých pracovníkov oddelenia predaja spoločnosti TechnoAlpin Bozen a medzinárodných pobočiek stretnutie Sales Meeting. Tento rok sa rokovanie konalo v dňoch 8. až 10. februára v talianskom meste Aostatal. 

Počas stretnutia Sales Meeting sa prerokovalo mnoho zaujímavých noviniek z oblasti produktov, ktoré sa týkajú aktuálneho roka. Spoločne s konateľom spoločnosti, Erichom Gummererom, sa tím spoločnosti TechnoAlpin ešte raz vrátil k roku 2016 a krátko ho zhrnul. Vedúci oddelení rôznych úsekov okrem toho prezentovali podnetné a aktuálne informácie z rozličných obchodných úsekov spoločnosti TechnoAlpin. Predstavili sa nové projekty a prerokovali nové výzvy, pred ktorými sa tím ocitne v nastávajúcom roku.

Prezentácie stretnutia Sales Meeting sa uskutočnili pri nástupných staniciach visutej lanovky Skyway Mont Blanc. Vo výške 3 466 m tak všetci mohli s úžasom pozorovať panorámu a takisto aj jedno z najmodernejších zariadení v Taliansku. V tejto súvislosti bol ako rečník pozvaný aj Mauro Jeuyosaz, ktorý prezentoval údaje a fakty o lyžiarskom stredisku Cervinia, významného zákazníka spoločnosti TechnoAlpin.  

Stretnutie Sales Meeting nie je len príležitosťou na prehĺbenie znalostí o produktoch spoločnosti TechnoAlpin, ale aj možnosťou lepšie sa spoznať a vymieňať si skúsenosti z vlastnej práce. Pri príležitosti spoločného výletu do lyžiarskej oblasti Breuil-Cervinia sa napokon otestovala optimálna kvalita snehu spoločnosti TechnoAlpin priamo na zjazdovke. 

archív aktualít