Meteorologická stanica – inovatívne riešenie merania!

Okrem výkonnosti snežných diel je kľúčovým faktorom pri úspešnosti výroby snehu aj meranie poveternostných podmienok. Presné merania prispievajú k podpore celkovej výkonnosti zariadení na výrobu snehu. Zabezpečujú tiež, aby riadiaci softvér mal údaje v reálnom čase o vývoji poveternostných podmienok a aby boli snežné delá vždy nastavené čo najbližšie k týmto podmienkam, a aby sa tak optimalizovala výroba snehu a dosiahla čo najlepšia kvalita.

V duchu svojej filozofie neustálych inovácií ponúka spoločnosť TechnoAlpin tohto roku nový rad meteorologických sond: modely TA200, TA400 a TA600. Každý model meria rôzne parametre a modely sa dajú kombinovať, vďaka čomu môžu ponúknuť operátorom zariadení na výrobu snehu dodatočné funkcie:

  • Model TA200 meria rýchlosť a smer vetra. Pre tieto dva parametre využíva model TA200 inovatívnu technológiu, pretože je vybavený ultrazvukovou sondou najnovšej generácie, takže na rozdiel od bežných anemometrov neobsahuje žiadne pohyblivé prvky, čo zvyšuje jeho spoľahlivosť;
  • Model TA400 meria teplotu, hygrometriu a atmosférický tlak. Je tiež vybavený ďalším zariadením na meranie množstva, intenzity a typu zrážok (snehu alebo dažďa);
  • A nakoniec, model TA600 je oveľa viac než iba sonda, pretože v sebe spája funkcie modelov TA200 a TA400 a predstavuje tak skutočnú meteorologickú stanicu. Model TA600 okrem bežných parametrov, napríklad teploty, vlhkosti a atmosférického tlaku, meria aj množstvo, intenzitu a druh zrážok, ako aj rýchlosť a smer vetra;

Aby bola zaručená presnosť a spoľahlivosť meraní v priebehu času, chceli vývojárske tímy spoločnosti TechnoAlpin pre tento nový rad meteorologických staníc použiť pokročilé technológie: teplotný snímač NTC, kapacitný snímač vlhkosti, Dopplerov radar 24GH na meranie zrážok, ultrazvukový snímač na meranie vetra. Ide o skutočne koncentrovanú technológiu!

A ako ďalší krok v procese uľahčenia rozhodovania a v spravovaní údajov o výrobe snehu je možné modely TA400 a TA600 vybaviť snímačom hĺbky snehu SHM31. Ten používa vysoko presný optoelektronický laserový snímač vzdialenosti. Informácia o hĺbke snehu je cenný údaj, ktorý pomôže operátorom a tímom zaoberajúcim sa výrobou snehu prijímať rozhodnutia pri hodnotení stavu výroby snehu.

Modely TA200, TA400 a TA600 sú kompatibilné s verziami softvéru ATASSPlus a Liberty pre rok 2017.

archív aktualít