Najlepšia kvalita snehu a silný výkon: snežné delá od spoločnosti TechnoAlpin

Zimná sezóna 2016/17 klope na dvere. Na začiatku predchádzajúcej zimnej sezóny boli prevádzkovatelia lyžiarskych stredísk konfrontovaní s takými výzvami ako teplotná inverzia a hraničné teploty. Aj napriek nepriaznivému počasiu mohla väčšina lyžiarskych stredísk, ktoré stavili na zasnežovanie od spoločnosti TechnoAlpin, svoje zjazdovky včas otvoriť. V mnohých alpských regiónoch napadal prvý prírodný sneh až začiatkom januára, napriek tomu to bola pre niektoré strediská jedna z najúspešnejších zimných sezón. 

 

Už od svojho založenia v roku 1990 sa spoločnosť TechnoAlpin, aj kvôli svojej polohe na južnej stane Álp, intenzívne zaoberá technológiou zasnežovania pri hraničných teplotách. Preto sú produkty spoločnosti TechnoAlpin mimoriadne efektívne pri výrobe vysokokvalitného snehu aj pri hraničných teplotách a náročných poveternostných podmienkach. Najmä vrtuľové snežné delo TF10 presvedčilo minulú sezónu v oblasti výroby snehu pri zlých poveternostných podmienkach. Vďaka snežnému delu TF10 mohlo otvorenie Svetového pohára v Söldene prebiehať bez akýchkoľvek problémov. Kontrola snehu na Svetovom pohári Medzinárodnej lyžiarskej federácie FIS potvrdila najlepšiu kvalitu snehu za posledných desať rokov, a to tak skoro ako nikdy predtým

Snežné delo TF10 je vďaka 24 tryskám typu Quadrijet s keramickou vložkou a 8 nukleátormi jedným z najvýkonnejších zasnežovacích zariadení na trhu. Má obrovský dosah a distribuuje sneh na veľkú plochu. Natáčanie dela TF10 umožňuje otočenie o 360° a automatický uhol natočenia až do 180°. Vďaka tomu sa sneh dostane tam, kde treba. 16 regulačných stupňov sa stará o konštantne vysokú kvalitu snehu a o jeho množstvo aj pri hraničných teplotách. Vďaka ventilovým blokom sa toto nastavenie vykonáva samostatne a plynulo. Komponenty ako bezolejová jednotka kompresora a bezzvarová vložka vodného filtra typu WEDGE WIRE zaisťujú najvyššiu kvalitu a dlhú životnosť produktov. Centrálna prípojka vody v najspodnejšom bode snehového dela je vybavená mechanickým vypúšťaním. Vďaka prebiehajúcemu výskumu sa prostredníctvom dela TF10 podarilo znížiť spotrebu energie za posledných 10 rokov až o 30 %. Ak porovnáme snežné delo TF10 s predchádzajúcim modelom, pri rovnakej spotrebe energie vyprodukuje delo TF10 o 30 % viac snehu. Nie len kvôli nízkej spotrebe energie, ale aj vďaka výkonu pri hraničných teplotách spravilo delo TF10 veľký dojem, čo sa prejavuje aj na pozitívnej odozve zo strany našich zákazníkov. Odzrkadľuje sa to aj na výrobe viac ako 1 000 kusov snežných diel tohto typu v roku 2016, rovnako ako v roku 2015. Stožiarové snežné delo, ktoré dosahuje už aj pri extrémnych hraničných teplotách dobrý snežný výkon, je TL6. Vďaka svojim nukleátorom najnovšej generácie sa vyznačuje nízkou spotrebou energie. 6 regulačných stupňov umožňuje delu TL6 optimálne prispôsobenie extrémnym poveternostným podmienkam na kopci. Inovácie a zlepšovanie produktov sa pre spoločnosť TechnoAlpin nachádzajú na prvom mieste, a preto bolo delo TL6 ďalej zdokonalené na TL6 3N Ku každému tryskovému kruhu bola pridaná ďalšia tryska. Vďaka tomu sa teraz množstvo vody rozdeľuje do troch trysiek na každom kruhu, čím sa vylepšilo rozprašovanie vody. Trysky na dele TL6 3N sú navyše vybavené keramickými vložkami odolnými proti opotrebovaniu. Vďaka tomu sa značne predĺžila životnosť trysiek, a tým stúpla miera účinnosti snežnej tyče. Nová konfigurácia s troma tryskami s keramickou vložkou na jeden tryskový kruh zvýšila výkon snežných diel v hraničných teplotách, a to čo sa týka množstva, ako aj kvality snehu. Vďaka šiestim možným kombináciám prietoku a optimálnemu rozdeleniu vody pokryje nové delo TL6 3N oveľa väčšiu oblasť zasneženej plochy ako ostatné snežné tyče. Koniec koncov sa nukleátory tejto tyče vyznačujú nízkou spotrebou vzduchu, a to robí TL6 3N jednou z najefektívnejších snežných tyčí na trhu. Vysoký výkon snežných diel spoločnosti TechnoAlpin, umožňuje, najmä pri hraničných teplotách, prevádzkovateľom lyžiarskych stredísk zasnežovať zjazdovky aj pri zlých poveternostných podmienkach. Zimnej sezóne 2016/17 už nič nestojí v ceste.

archív aktualít