Najlepšie výkony so snežnou tyčou TL6

Keďže, produkcia snehu je pre úspech lyžiarskych stredísk zásadná, spoločnosť TechnoAlpin sa usiluje o to, aby ponúkala svojim zákazníkom tie najlepšie zasnežovacie produkty. Know-how tímov z oddelenia pre výskum a vývoj a tímov inžinierov umožňujú spoločnosti TechnoAlpin vyvíjať najmodernejšie zariadenia, či už ide o snežné delá alebo snežné tyče.

Snežná tyč TL6 nie je výnimkou z tohto pravidla: táto snežná tyč disponuje skvelým výkonom a vyzdvihuje produkciu snehu na ďalšiu úroveň. Vyššia energetická výkonnosť, zdokonalený výkon a pokročilé prvky prevádzkovej bezpečnosti patria medzi vylepšenia, ktorými sa snežná tyč TL6 môže právom pochváliť.

Inteligentná mechanika hlavice

Inteligentný dizajn hlavice snežnej tyče TL6 so 4 prstencami umožňuje dosahovať 6 rôznych kombinácií prietoku, čím zabezpečuje skorší štart najmä pri hraničných teplotách. Je to možné vďaka inovatívnej mechanickej regulácii kombinácií trysiek: Otváranie a zatváranie trysiek a regulácia kombinácií prietoku zabezpečuje jeden 24 V prevodový motor, ktorý je umiestnený v hlavici snežnej tyče.

Štandardné vydanie snežnej tyče TL6 pre rok 2017 disponuje tromi tryskami s keramickými vložkami v každom prstenci! Voči opotrebovaniu odolné keramické vložky zaručujú dlhú životnosť trysiek snežnej tyče. Napríklad v prípade prítomnosti agresívnej vody, akou je voda z ľadovcov. Zachováva sa tak mechanická integrita trysiek, čo zaisťuje optimálnu a stálu kvalitu snehu počas viacerých sezón.

Optimalizovaná výroba pri hraničných podmienkach

Vďaka konfigurácii trysiek a riadenej kombinácii prietoku dosahuje snežná tyč vysokú produktivitu pri hraničných aj nízkych teplotách, či už z hľadiska kvantity snehu alebo jeho kvality. To platí najmä pre kvalitu snehu, ktorý pri hraničných podmienkach produkuje snežná tyč TL6. Toto je druh kvality, ktorú prevádzkovatelia lyžiarskych stredísk očakávajú, aby mohli čo najlepšie pripraviť svahy a poskytli tak svojim hosťom optimálne snežné podmienky.

Konfigurácia trysiek snežnej tyče navyše zvyšuje efektivitu pri nízkom tlaku vody v rúrkach. V neposlednom rade znižujú nukleátory snežnej tyče TL6 spotrebu vzduchu, čo vedie k ďalšiemu zvýšeniu výkonu snežného dela.

Aj v tomto prípade je zámerom prispôsobiť sa rôznym prevádzkovým podmienkam a zvýšiť efektívnosť v celom ich spektre. Vzhľadom na zhoršené klimatické podmienky, ktoré zažívajú prevádzkovatelia lyžiarskych stredísk, a to najmä v počiatkoch zimnej sezóny, poskytne toto snežné delo dôležitú výhodu pri optimalizovaní produkcie snehu. Vďaka pokročilým nástrojom, akým je snežná tyč TL6, sa spoločnosť TechnoAlpin hrdo podieľa na úspešnej príprave svahov snežných stredísk.

archív aktualít