Najvyššia kvalita ako štandard pre všetky zasnežovacie zariadenia

Spoločnosť TechnoAlpin navrhuje a realizuje zasnežovacie zariadenia na kľúč na celom svete. Výkonné zariadenie je základom úspešného zimného turizmu. Pritom je potrebné pri dimenzovaní zohľadniť potreby a podmienky. Na mieru šitý a predvídavý plán je predpoklad hospodárskeho úspechu.

Popri efektívnych a výkonných zasnežovacích zariadeniach patria k perfektne zosúladenému zariadeniu aj vleky a veže, čerpadlá, chladiace veže a potrubia. Na optimálne zosúladenie procesu zasnežovania je nutné zaručiť funkciu všetkých komponentov, a to bez výnimky. Prostredníctvom zváračskej dielne v hlavnom sídle spoločnosti TechnoAlpin v Bolzane zaručuje spoločnosť najvyššiu kvalitu výroby technických zariadení, projektovania, ako aj výrobkov. Veľmi významnou súčasťou prác, ktoré sa vykonávajú v dielni, je predbežná montáž a zváranie pre výrobu technických zariadení. 

Spoločnosť TechnoAlpin kladie v rámci zvárania mimoriadne požiadavky na zabezpečenie kvality. Vďaka tomu je možné zaručiť dostatok snehu zo strany všetkých komponentov. Z toho dôvodu sa všetky zváračské práce vykonávajú podľa štandardu ISO 3834-2. Vykonané prípravné zváračské práce, ako aj interné kontroly kvality zabezpečujú dodržiavanie štandardov.

Dôvera, ktorú zákazníci vkladajú do spoločnosti TechnoAlpin, je založená na štandardizácii prác. Len tak je možné stopercentné zaručenie kvality. Spoločnosť TechnoAlpin je hrdá na to, že dodržuje tieto normy v priebehu zváračských prác v  zváračskej dielni, rovnako ako na staveniskách u zákazníkov. Sú pokladané za štandard v prípade všetkých zasnežovacích zariadení, ktoré spoločnosť TechnoAlpin navrhuje a realizuje. Tento prístup zaručuje spoľahlivosť zasnežovacích zariadení a potvrdzuje poprednú pozíciu spoločnosti TechnoAlpin. 

archív aktualít