Neobmedzená kontrola zasnežovacích zariadení

Každoročne čelia lyžiarske strediská výzve perfektného využitia zasnežovacieho obdobia. Plná automatizácia zariadení slúži na podporu zodpovedného personálu pri ekonomických rozhodnutiach, ako aj pri optimálnom prispôsobovaní poveternostným podmienkam.

ATASSplus od TechnoAlpin je optimálny riadiaci softvér na efektívnu výrobu snehu najvyššej kvality. Softvér podporuje celkový proces zasnežovania, prehľadne zobrazuje komplexné údaje a umožňuje jednoduchú obsluhu. V roku 2018 boli funkcie softvéru ATASSplus ešte viac rozšírené a tiež bola prepracovaná mobilná verzia riadiaceho systému, ktorá nadobudla nikdy nevidenú ústretovosťou používania. Tak je možné riadenie zasnežovacích zariadení bez problémov a efektívne vykonávať odkiaľkoľvek aj cez mobil.

Okamžité oznámenia umožňujú rýchle reagovanie

 

V centre upozornení sa zhromažďujú chyby, výstrahy a hlásenia celého riadiaceho systému. Vďaka individuálnemu nastaveniu upozornení, ktoré definuje sám používateľ, možno individuálne referenčné hodnoty opatriť varovaniami a informačnými hláseniami. Personalizácia umožňuje individuálne nastavenie upozornení pre každý mobilný prístroj. Jasná hierarchia rozlišuje medzi upozorneniami typu push a upozorneniami s vysokou prioritou.

Úplný informačný náhľad všetkých zjazdoviek a snežných diel

Správa zjazdoviek (PistenManager) systému ATASSplus obsahuje všeobecné informačné zobrazenie celého zariadenia a dešifruje jednotlivé zjazdovky. V rýchlom prehľade sa zobrazuje aktuálny tok a priemerná teplota, rozšírený náhľad zobrazuje mnoho ďalších dodatočných informácií. Podrobnosti jednotlivých strojov možno otvoriť rýchlo a intuitívne, bez zatvorenia náhľadu kariet. V okne snežného dela sa na prvý pohľad zobrazujú najdôležitejšie hodnoty, všetky ostatné hodnoty možno v prípade potreby dodatočne rozbaliť jediným kliknutím.

Vždy na správnom mieste: Podrobné znázornenie a personalizované karty

Ponuková lišta systému ATASSplus obsahuje globálnu funkciu vyhľadávania. Vďaka nej možno jednoducho a rýchlo vyhľadať akékoľvek prístroje alebo signály. Rozšírené zobrazenie náhľadu a neobmedzené otáčanie náhľadu umožňujú optimálnu orientáciu aj na mobile. Aplikácia ponúka aj možnosti použitia náhľadu kariet ATASSplus namiesto služby Google Maps. Tak možno jasne rozpoznať nielen jednotlivé zjazdovky, ale náhľad je dostupný aj offline, čo je užitočné predovšetkým na miestach so zlým príjmom internetového signálu. Aj informácie jednotlivých meteorologických a čerpadlových staníc teraz disponujú vylepšeným a podrobnejším zobrazením.

 

Rozsiahle testy dostupné jednoduchým stlačením tlačidla

Na testovacie účely je možné u každého snežného dela simulovať rôzne hodnoty. Simuláciu teploty a vlhkosti vzduchu možno zadať pre jednotlivé snežné delá, alebo aj viac strojov súčasne. Vďaka tomu možno na strojoch vykonávať rôzne testy.

 

archív aktualít