Nová zváračská dielňa spoločnosti TechnoAlpin

Výrobné stredisko v hlavnom sídle spoločnosti TechnoAlpin v Bolzane prešlo reštrukturalizáciou, aby bolo pripravené na zvyšujúci sa počet zákaziek a narastajúce výzvy. Zváračská dielňa sa preto presunula do inej budovy neďaleko hlavného sídla. Vďaka tomuto presunutiu sa vytvorilo viac miesta na výrobu stožiarových diel.

Presťahovanie a z toho vyplývajúce zväčšenie zváračskej dielne odráža jej význam vo výrobe a projektovaní spoločnosti TechnoAlpin. Prostredníctvom tejto dielne spoločnosť zabezpečuje vyššiu kvalitu výroby technických zariadení, projektovania a výrobkov.

Zváračská dielňa je internou zámočníckou dielňou spoločnosti TechnoAlpin. Okrem iného sa tu vyrábajú zdvíhacie zariadenia, ramená, mobilné čerpadlá a chladiace veže spoločnosti TechnoAlpin. Zhotovujú sa aj prototypy snežných diel. 

Ďalšou a veľmi významnou súčasťou prác, ktoré sa vykonávajú v dielni, je predbežná montáž a zváranie pre výrobu technických zariadení. Vďaka tomuto procesu sa zmenšuje objem zváracích prác priamo na mieste výstavby. Nezvyšuje sa len kvalita procesov, keďže možno bez problémov dodržiavať certifikáciu ISO (ISO3834-2): zjednodušujú a skracujú sa tak aj práce na mieste výstavby, čo znamená úsporu času a nákladov pre našich zákazníkov. Všetky zváračské práce, ktoré sa vykonávajú v dielni, podliehajú internej kontrole kvality. Určité percento sa kontroluje nedeštruktívnymi röntgenovými skúškami a ultrazvukom. Pri čisto zváračských prácach v objeme približne 2 km za rok tak možno dodržať všetky normy, aby zákazník získal najvyššiu kvalitu.

archív aktualít