Nové snehové tyčové delo TL4, vždy strieľa na kvalitu!

Po úspešnom predsériovom testovaní počas predchádzajúcej sezóny spoločnosť TechnoAlpin ponúka všetkým svojim zákazníkom nové snehové tyčové delo na zimnú sezónu 2019/2020. Model TL4, ktorý je založený na dlhodobo overenej technologickej platforme Rubis Evolution, spĺňa ciele, ktoré si stanovil vývojový tím spoločnosti TechnoAlpin: dosiahnutie najvyššej možnej kvality snehu v súlade s prísnymi normami spoločnosti TechnoAlpin, zatiaľ čo sa optimalizuje rozsah pri spúšťaní snehového dela s vyššou počiatočnou teplotou a nižším prevádzkovým tlakom.  Hlava TL4 je vybavená 3 dýzami na krok a 3 nukleačnými zariadeniami, ktoré sú schopné ponúknuť veľa kombinácií prietokov a prispôsobiť sa podmienkam výroby snehu.

Hlava TL4 je k dispozícii v rôznych verziách tak, aby vyhovovala prevádzkovým obmedzeniam operátorov na ich svahoch. K dispozícii sú 3 dĺžky ramien, a to 4, 6 a 10-metrové ramená, ako aj 2 kombinácie dýz pre teplú klímu a pre štandardné podmienky. Z toho dôvodu je k dispozícii 6 rôznych modelov, ktoré zaistia prispôsobenie prevládajúcim poveternostným podmienkam na zasnežovacom zariadení, a tak sa vždy zaručí najvyššia kvalita výroby snehu a splnia očakávania prevádzkovateľov lyžiarskych stredísk, pokiaľ ide o ich lyžiarsky terén. Spoločnosť TechnoAlpin ponúka aj centralizovanú vzduchovú verziu a verziu s palubným kompresorom.

Prevádzkové prínosy

Toto nové snehové tyčové delo obsahuje mnoho inovatívnych funkcií a špičkových technológií, predovšetkým je vybavené nukleačnými zariadeniami EDA druhej generácie, ktoré zaručujú optimalizovanú a konštantnú nukleačnú zmes vzduchu a vody, čo najmä umožňuje výrobu snehu vysokej kvality. Dýzy s keramickou vložkou tiež prispievajú k zaisteniu optimálnej prevádzky tyčového dela na dlhý dosah. Spoľahlivosť dýz sa zachováva a homogenita výroby zabezpečuje aj v prítomnosti abrazívnej vody.

Špecifický tvar hlavy TL4 zabezpečuje, že hlava je menej citlivá na vietor a mráz. Okrem toho užší uhol dýz umožňuje inštalovať snehové delo na úzkych aj širokých svahoch. Napokon prívod vody do prívodného potrubia zaisťuje nová verzia 24 V bloku vzduchových ventilov.

Toto nové snehové delo dokonale zapadá do existujúceho sortimentu výrobkov spoločnosti TechnoAlpin. Hlava TL4 ponúka nové možnosti výroby snehu pre prevádzkovateľov lyžiarskych stredísk, ktorí môžu využívať komplexnú radu výrobkov, je prispôsobená každej situácii a spĺňa najnáročnejšie požiadavky na kvalitu snehu.

archív aktualít