Nový rekord vďaka produkcii tisíceho snežného dela!

Tento rok spoločnosť TechnoAlpin opätovne láme časový rekord výroby tisíceho snežného dela! Predajná sezóna 2016 pokračuje pre spoločnosť TechnoAlpin v znamení plynulého rastu. Intenzívna činnosť s početnými projektmi sa odráža predovšetkým na objeme snežných diel, ktoré spoločnosť TechnoAlpin plánuje v roku 2016 vyrobiť. V skutočnosti už zo skladu spoločnosti v Bolzane odišlo viac než 1 000 snežných diel. Okrem toho bol 9. Septembra predstavený tisíci stroj vyrobený spoločnosťou TechnoAlpin, tohtoročný model T40: Je to ďalší časový rekord dosiahnutia míľnika!

Významný krok predstavuje aj samotná produkcia vyše 1000 snežných diel do tohto dátumu! Tento rok by mala spoločnosť TechnoAlpin by mala uvedený míľnik do značnej miery prekročiť vďaka odhadovanému objemu produkcie viac než 2 000 kusov. Na splnenie tejto výzvy musela spoločnosť pozmeniť svoju organizáciu a posilniť výrobné tímy. Oddelenie produkcie beží už niekoľko mesiacov na plný výkon!

 

Tieto čísla odzrkadľujú nielen dynamiku trhu zasnežovania v roku 2016 vo všetkých krajinách, náročný začiatok zimnej sezóny 2015, ktorý má zrejme dopad na dobrú úroveň investícii, ale aj dôveru prevádzkovateľov lyžiarskych areálov vloženú do produktov spoločnosti TechnoAlpin.

Produktová línia a inovatívne riešenia reagujúce na výzvy a súčasné problémy, ktorým čelia prevádzkovatelia lyžiarskych areálov: Produkty spoločnosti TechnoAlpin ponúkajú zvýšenie výkonu produkcie, zefektívnenie využitia energie, zaručenú spoľahlivosť inštalácií vďaka komplexnej obsluhe.

A delá spoločnosti TechnoAlpin nie sú z tohto pravidla výkonnosti žiadnou výnimkou. Napríklad snežné delo T40, kompaktný, silný a nesmierne spoľahlivý stroj, má veľkú výrobnú kapacitu, a to pri spotrebe energie iba 12,5 kW! Je to najlepší predstaviteľ energetickej a produkčnej výkonnosti!

 

Ideálne dokazuje každodenný záväzok spoločnosti TechnoAlpin a jej tímu – čo najlepšie slúžiť svojim zákazníkom, dodávať vysokokvalitné produkty a tie najmodernejšie riešenia, a dopomôcť im tak k úspešnej prevádzke!

archív aktualít