Nový riadiaci systém pre stredisko Kronplatz

Svojimi 116 km zjazdoviek a 32 modernými vlekmi patrí lyžiarske stredisko Kronplatz k top destináciám zimných športov v severnom Taliansku. Kronplatz je už po dlhé roky zákazníkom spoločnosti TechnoAlpin. Lyžiarske stredisko disponuje množstvom snehových diel značky TechnoAlpin, ktoré boli až dodnes súčasťou vlastného riadiaceho systému zákazníka. Vlete 2015 začali práce na tom, aby sa celé zariadenie integrovalo do dátového riadiaceho systému ATASSplus. Pritom sa v prípade 13 čerpacích staníc vymenili systémy riadenia a v prípade ďalších dvoch existujúcich čerpacích staníc sa riadenia preprogramovali, aby ich bolo možné včleniť do systému ATASSplus. Výzvou bolo, aby sa týchto 15 čerpacích staníc podarilo včas a synchrónne uviesť v septembri do prevádzky, čo sa úspešne podarilo. Navyše boli v prípade 28 ks M20 a 19 ks M18, ako aj 7 stožiarových diel vymenené predošlé domáce riadenia za originálne riadenie TechnoAlpin. V prípade 25 ks M90 bolo preprogramované už existujúce riadenie Siemens. Tak mohli byť všetky tieto snežné delá úspešne včlenené do dátového riadiaceho systému TechnoAlpin. Na rozšírenie zasnežovacieho zariadenia bolo dodaných a do riadiaceho systému ATASSplus integrovaných 9 ks TF10. Rozšírenie obsahuje kompletný dátový riadiaci systém, ako je systém manažmentu vody, obmedzenie energií, aktualizačné zmluvy a sledovanie stavu vetra.

 

„Spoločnosť Kronplatz Seilbahn AG už od konca 80. rokov postupne zlepšovala technické zasnežovanie a jeho automatizáciu. Pritom naša spoločnosť v dôsledku nedostatku ponuky vyvinula vlastné kompletné riadenie čerpacích staníc a snežných diel. Z dôvodu razantného pokroku v prípade snežných diel, ako aj riadiaceho softvéru sme sa rozhodli pôvodný riadiaci softvér a hardvér po viac ako 20 rokoch v lete 2015 vymeniť. Kvôli značnému rozsahu a komplexnosti zasnežovacieho zariadenia bola jeho úprava aj príslušne náročná. Nakoniec sa však spoločnými silami podarilo softvér ATASSplus úspešne implementovať a zrealizovať technické zasnežovanie.“ Dr. Ing. Christian Erroi, riaditeľ spol. Kronplatz Seilbahn AG

Projekt v skratke:

 

 • Uvedenie 15 čerpacích staníc do prevádzky:
  • výmena riadenia 13 čerpacích staníc
  • preprogramovanie 2 ďalších čerpacích staníc
 • Riadenie TechnoAlpin včlenené do:
  • 28 ks M20
  • 19 ks M18
  • 7 stožiarových diel
 • Preprogramovanie riadenia 25 ks M90
 • Dodávka 9 ks TF10
 • Integrácia kompletného riadiaceho systému:
  • systém manažmentu vody
  • obmedzenie energií
  • aktualizované zmluvy
  • sledovanie stavu vetra
  • atď.

   

archív aktualít