Nový začiatok v kanadskom Québecu

Owl’s Head je lyžiarske stredisko ležiace v srdci provincie Québec na východe Kanady. Z dôvodu starých a opotrebovaných vedení a snežných diel začína projekt s cieľom kompletne modernizovať zasnežovacie zariadenie. Už v novembri 2018 bude zariadenie uvedené do prevádzky.

S cieľom garantovať bezpečné a optimálne zasnežovanie a tak zatraktívniť danú oblasť, sa Owl‘s Head rozhodlo pritom vsadiť na partnerstvo s TechnoAlpin. Kompetentní pracovníci TechnoAlpin boli v kontakte s lyžiarskym strediskom počas viacerých mesiacov, aby spoločne naplánovali projekt a prispôsobili pokrokové zasnežovacie zariadenie miestnym podmienkam. Vďaka intenzívnej výmene medzi zákazníkom a TechnoAlpin sa podarilo naprojektovať nanajvýš moderné lyžiarske stredisko. TechnoAlpin dodá kompletné zariadenie hotové na kľúč a zabezpečí koordináciu subdodávateľov priamo na mieste.

Najlepšia kvalita za podmienok, ktoré sú pre nás výzvou

Budú vymenené predovšetkým vodovodné a vzduchové potrubia dlhé 16 kilometrov, spolu s kompletnou novou výstavbou súčasnej čerpadlovej stanice. Pozdĺž zjazdoviek sa nainštaluje celkovo 318 tyčových snežných diel typu Rubis Evo, z toho 69 v automatickom prevedení. K tomu pribudne ešte osem mobilných vrtuľových snežných diel najnovšej generácie TR8. Okrem toho sa nainštaluje 69 šácht a 188 hydrantov, a zároveň špecialisti z TechnoAlpin položia dátové káble v dĺžke 2,8 km. Nakoniec bude kompletné zasnežovacie zariadenie vybavené riadiacim systémom ATASSplus. Najväčšiu výzvu pri tomto projekte predstavuje položenie potrubí. Kvôli vlastnostiam pôdy je nutné čiastočne položiť nadzemné potrubia. Tieto sa musia z dôvodu mrazov v zime vždy vyprázdniť.  

archív aktualít