Obdobie leta je obdobím na údržbu zasnežovacích zariadení

V nasledujúcich mesiacoch majú zasnežovacie zariadenia na severnej pologuli prestávku. Je preto dôležité využiť tento čas na prípravu zariadení na nasledujúcu zimnú sezónu. Komplexné technologické zariadenia pozostávajú z množstva hydraulických, mechanických a elektronických komponentov, ktoré sú navzájom optimálne zosúladené. Je potrebné ich každoročne kontrolovať, aby sa zaručila prevádzková bezpečnosť v zimnom období, ako aj energetická efektívnosť pri výrobe snehu. Ak je zariadenie optimálne udržiavané, dosiahne svoju maximálnu efektivitu. Vďaka tomu sa neušetria iba náklady, ale je možné lyžiarom poskytnúť dokonalé zjazdovky.

Najmä na začiatku sezóny je spoľahlivosť zasnežovacích zariadení nesmierne významná. Krátke zasnežovacie obdobia sa musia optimálne využiť, aby sa zaručilo otvorenie zjazdoviek. Na uľahčenie pravidelnej údržby ponúka spoločnosť TechnoAlpin zmluvy na zabezpečenie údržby celého zariadenia. Zmluvy o údržbe sa môžu napríklad uzavrieť na snežné delá a ich príslušné ventily. Pritom sú snežné delá z hľadiska elektriny, mechaniky a hydrauliky kontrolované vyškolenými technikmi a procesom odstránenia chýb znova uvedené do perfektného stavu. 

Aj strojovne potrebujú pravidelnú údržbu. Je potrebné nanovo nastaviť čerpadlá a zmerať vibrácie. Pomocou termokamery sa snímajú zdroje tepla. Ložiská čerpadla a motora sa nanovo namažú a skontrolujú sa ventily, filtre a posúvače. V prípade kompresorov sa vykonajú merania vibrácií a analýzy oleja, ako aj výmena filtrov.

Mnohé roky sú zamestnanci spoločnosti TechnoAlpin školení výrobcami a TechnoAlpin je autorizovanou servisnou dielňou pre Kaeser, Caprari a KSB a kladie veľký dôraz na čo najlepší zákaznícky servis a kvalitné produkty. Pozrite si tu služby nášho zákazníckeho servisu. 

archív aktualít