Očakávania optimálnych výrobných termínov

Spoločnosť TechnoAlpin neustále pracuje na zdokonaľovaní svojich produktov a softvérových riešení, aby prevádzkovatelia lyžiarskych stredísk vždy disponovali najmodernejšou technológiou a aby boli ich nástroje na výrobu snehu vždy uspôsobené na nové výzvy, ktorým musia čeliť. Sezónu čo sezónu spoločnosť TechnoAlpin inovuje a zvyšuje výkon svojich softvérových riešení, napríklad prostredníctvom spolupráce s odborníkmi v oblastiach aplikácií: Toto je prípad aplikácie Weather Forecast v rámci softvéru ATASSplus a Liberty. Optimálna snehová pokrývka vyžaduje v skutočnosti okrem vysokovýkonného vybavenia, snežných diel a priestorov pre stroje aj prístup k presnej predpovedi počasia, najmä na miestnej úrovni. Meteorologické predpovede pomáhajú prevádzkovateľom rozhodnúť sa, kedy je vhodné začať s výrobou: mať možnosť vyrobiť sneh za 5 alebo 15 hodín v danom sektore môže predstavovať rozdiel. Kde majú byť umiestnené maximálne dostupné zdroje zasnežovacieho systému? Má byť vybavenie v pohotovostnom režime? A podobne. Platí to najmä v prípade začiatku sezóny, kedy môže byť schopnosť presnejšie určiť, ako sa v priebehu hodín a dní vyvinú miestne podmienky, kritická na dosiahnutie najlepšej prípravy svahu alebo zmenu dátumu otvorenia.

Doteraz sa prevádzkovatelia spoliehali na predpovede počasia regionálnych alebo národných meteorologických služieb. Modely využívané týmito službami sa však vzájomne odlišujú a presné predpovedanie na veľmi lokálnej úrovní, napríklad v konkrétnej oblasti lyžiarskeho strediska, nemusí byť dostatočne dobrá na efektívne zasnežovanie. Keďže pri predpovedaní počasia, najmä vo vysokohorskom prostredí, je potrebné brať do úvahy množstvo parametrov, je celkom logické, že len veľmi presné miestne merania poskytnú presné miestne predpovede. To je presne to, čo aplikácia Weather Forecast od spoločnosti TechnoAlpin ponúka. V skutočnosti kombinuje údaje namerané meteorologickými sondami umiestnenými v zasnežovacej inštalácii, históriu údajov, ktoré ukladá ovládací softvér, a údaje konfrontované s niekoľkými globálnymi modelmi počasia. Táto kombinácia poskytuje veľmi presnú miestnu predpoveď až na 10 dní. Na dosiahnutie tohto výsledku a zaistenia presnosti predpovedí sa spoločnosť TechnoAlpin spojila so službou MeteoGroup, najväčšou meteorologickou službou v Európe.

archív aktualít