Optimalizácia zdrojov prostredníctvom údržby

Dokonale zosúladené zasnežovacie zariadenie je zárukou zasnežovania optimalizovaného na efektívne využívanie zdrojov. Dôvera k spoločnosti TechnoAlpin, lídrovi na technologickom trhu, zaručuje bezchybnú prevádzku zariadenia a dokonalú spoluprácu všetkých jeho jednotlivých častí a komponentov.

Vďaka veľkému množstvu hydraulických, mechanických a elektronických komponentov sa zo zasnežovacích zariadení stávajú komplexné technologické systémy, ktoré sa využívajú iba sezónne. Preto je veľmi dôležité, aby na začiatku sezóny mohli byť bez problémov uvedené do prevádzky. Čerpadlové a kompresorové stanice sú srdcom každého zariadenia. Ak sa v nich vyskytnú poruchy, môže dôjsť k nečinnosti celého zariadenia. Aby sa zabránilo veľkým škodám na čerpadlových staniciach, je dôležité pravidelne kontrolovať čerpadlá a kompresory a vykonávať ich údržbu.

Profesionálna oprava v optimálnom prostredí

Servisný tím spoločnosti TechnoAlpin pozostáva z 15 pracovníkov, ktorí sú rozdelení po celom svete. Pracujú z rôznych servisných stredísk pre strednú Európu, Škandináviu, Čínu alebo východnú Európu. Odborný personál spoločnosti TechnoAlpin pomocou obsiahlej analýzy stavu najskôr skontroluje celú strojovňu. Na základe tejto analýzy je možné naplánovať potrebné opatrenia. V rámci údržby sa kontroluje vystredenie čerpadiel a eventuálne sa vystredia nanovo a zmerajú sa aj ich vibrácie. Pomocou termokamery sa snímajú „hot spots“ ložísk a motorov čerpadiel a kontrolujú sa ventily, filtre a posúvače. Skontroluje sa funkčnosť kompresorov a podľa výrobcu sa vymenia ventily, olej a filtre.

Mnohé roky sú zamestnanci spoločnosti TechnoAlpin školení výrobcami, a preto je spoločnosť TechnoAlpin autorizovanou servisnou dielňou pre Kaeser, Caprari a KSB, ako aj OEM partnerom pre Danfoss a Evoqua. V hlavnom sídle spoločnosti TechnoAlpin v Bolzane sa nachádza vlastná servisná dielňa pre vykonávanie opráv a údržby. To umožňuje odbornú revíziu čerpadiel a mobilných čerpadiel, ventilov, snežných diel, motorov a armatúr za optimálnych podmienok. Táto servisná dielňa umožňuje spoločnosti TechnoAlpin poskytovať optimálne servisné služby.

archív aktualít