Počas letných mesiacov...

Keď sa oteplí a snežné delá odpočívajú, je správny čas na to, aby sme zasnežovacie zariadenia pripravili na nasledujúcu sezónu. Celosvetový technologický líder TechnoAlpin pomáha pri optimálnej príprave týchto komplexných a vysoko technologických zariadení.

Zasnežovacie zariadenia pozostávajú z množstva hydraulických, mechanických a elektronických komponentov, ktoré sú navzájom optimálne zosúladené. Je potrebné ich každoročne kontrolovať, aby sa zaručila prevádzková bezpečnosť v zimnom období, ako aj energetická efektívnosť pri výrobe snehu. Ak je zariadenie optimálne udržiavané, dosiahne svoju maximálnu efektivitu. Vďaka tomu sa neušetria iba náklady, ale je možné lyžiarom poskytnúť dokonalé zjazdovky.

Pravidelná údržba pre optimálny výkon

Spoľahlivosť zasnežovacieho zariadenia má nesmierny význam. Nielenže musia byť na začiatku sezóny funkčné bez akýchkoľvek obmedzení, ale aj všetky teplotné okná musia byť počas zimnej sezóny v perfektnom stave. Na uľahčenie pravidelnej údržby ponúka spoločnosť TechnoAlpin zmluvy na zabezpečenie údržby celého zariadenia. Zmluvy o údržbe sa môžu napríklad uzavrieť na snežné delá a ich príslušné ventily. Pritom sú snežné delá z hľadiska elektriny, mechaniky a hydrauliky kontrolované vyškolenými technikmi. Prípadne sa vyskytujúce nepravidelnosti sa ihneď odstránia a opäť sa zaistí optimálne fungovanie. 

Aj strojovne potrebujú pravidelnú údržbu. Je potrebné nanovo nastaviť čerpadlá a zmerať vibrácie. Pomocou termokamery sa snímajú zdroje tepla. Ložiská čerpadla a motora sa nanovo namažú a skontrolujú sa ventily, filtre a posúvače. V prípade kompresorov sa vykonajú merania vibrácií a analýzy oleja, ako aj výmena filtrov. Samotní výrobcovia náhradných dielov zariadení už roky školia technikov spoločnosti TechnoAlpin. Mnohé roky sú zamestnanci spoločnosti TechnoAlpin školení výrobcami, a preto je spoločnosť TechnoAlpin autorizovanou servisnou dielňou pre Kaeser, Caprari a KSB, ako aj OEM partnerom pre Danfoss a Evoqua.

V hlavnom sídle spoločnosti TechnoAlpin v Bolzane sa nachádza vlastná servisná dielňa pre vykonávanie opráv a údržby. To umožňuje odbornú revíziu čerpadiel a mobilných čerpadiel, ventilov, snežných diel, motorov a armatúr za optimálnych podmienok. Táto servisná dielňa umožňuje spoločnosti TechnoAlpin poskytovať optimálne servisné služby.

archív aktualít