Práca v spoločnosti TechnoAlpin: interview s praktikantmi

 

V spoločnosti TechnoAlpin pracujú každý rok mnohí praktikanti, ktorí sú zamestnaní v rôznych oddeleniach. Aktuálne máme deviatich praktikantov. Traja z nich pracujú vo výrobe, zvyšní pôsobia na personálnom a marketingovom oddelení, oddelení controllingu, na softvérovom vývojovom pracovisku a oddelení dohľadu nad trhom. S niektorými z nich sme sa porozprávali, aby sme sa dozvedeli viac o ich skúsenostiach. Povedali nám nasledovné.

Sonia Rossi, 22

Na ktorom oddelení pracuješ a čo je tvojou úlohou?

Pracujem na personálnom oddelení. Moje úlohy sú veľmi rozmanité – od náborového manažmentu až po oblasť ľudských zdrojov. Tento týždeň som robila zaujímavé rešerše o pracovnom práve v rôznych krajinách. 

Prečo si sa rozhodla pre prax v spoločnosti TechnoAlpin a čo sa ti na tejto firme páči?

 

TechnoAlpin je medzinárodný podnik a ja som nadšenec snehu a zimných športov. Podľa mňa je super, že je tu skvelá pracovná atmosféra, a že moji kolegovia sú veľmi milí.

Charlotte Lintner, 21

Na ktorom oddelení pracuješ a čo je tvojou úlohou?

Práve praxujem na oddelení controllingu. Úlohy sú v tejto oblasti veľmi odlišné. Zaoberám sa určovaním zostatkov, porovnávam švédske bilancie s talianskymi a kontrolujem výdaje na firemné telefóny a kreditné karty, ktoré majú zamestnanci k dispozícii.

Prečo si sa rozhodla pre prax v spoločnosti TechnoAlpin a čo sa ti na tejto firme páči?

 

Firma pôsobí medzinárodne a má veľkú budúcnosť. Keďže som aj lyžiarska inštruktorka, povedala som si, že spoločnosť TechnoAlpin by mohla byť firmou, kde by som si mohla urobiť prax. Veľmi sa mi tu páči pracovná atmosféra. Všetci sú tu veľmi milí a vždy ochotní pomôcť. Vďaka tomu sa tu človek môže dobre integrovať aj ako praktikant.

Lukas Unterholzer, 18

Na ktorom oddelení pracuješ a čo je tvojou úlohou?

Pracujem vo výrobe. K mojim úlohám patrí okrem iného výroba malých súčiastok do zasnežovacích zariadení, ako sú napr. vypínače, kryty čerpadla a magnetické ventily.

Prečo si sa rozhodol pre prax v spoločnosti TechnoAlpin a čo sa ti na tejto firme páči?

Záujem vo mne vzbudila téma snežných diel. Chodím na odbornú školu, a tak vďaka tejto dvojmesačnej praxi môžem využiť svoje poznatky. Zamestnanci sú tu veľmi milí a priateľskí. Som rád, že som si pre svoju prax vybral firmu TechnoAlpin.

Chiara Alberto, 21

Na ktorom oddelení pracuješ a čo je tvojou úlohou?

Som praktikantkou na marketingovom oddelení. Zaoberám sa internou komunikáciou.  Starám sa napríklad o internetovú stránku, na ktorej zverejňujem novinky, robím preklady, píšem články a analyzujem štatistiky na facebookovej stránke.

Prečo si sa rozhodla pre prax v spoločnosti TechnoAlpin a čo sa ti na tejto firme páči?

Študujem ekonómiu a manažment na univerzite Libera Università di Bolzano. Marketing je odbor, ktorý sa mi veľmi páči, a TechnoAlpin je jednou z najlepších firiem v Bolzane. Navyše, väčšina zamestnancov hovorí po nemecky, zatiaľ čo mojím materinským jazykom je taliančina. Vďaka tomu tu môžem využiť, zlepšiť a prehĺbiť svoje poznatky z cudzích jazykov. Preto som sa rozhodla, že svoju prax absolvujem tu.

 

Veľmi pozitívne vnímam tunajšiu atmosféru. Vládne tu výnimočný tímový duch. Keď máš problém, každý ti je vždy ochotný pomôcť. A podľa mňa je tiež veľmi dobré, že vekový priemer v spoločnosti TechnoAlpin je veľmi nízky. 

archív aktualít