Pracovné skúsenosti v spoločnosti TechnoAlpin

Ako každý rok aj v tomto roku zamestnáva spoločnosť TechnoAlpin množstvo praktikantov, ktorí dostali príležitosť nahliadnuť do zákulisia jednotlivých oddelení a získať skúsenosti v pracovnom svete. V období od 18. júna do 28. septembra v našej spoločnosti pracovalo alebo ešte stále pracuje celkovo 19 motivovaných školákov a študentov. S niektorými z nich sme sa stretli, aby sme sa porozprávali o ich skúsenostiach v spoločnosti TechnoAlpin.

Simon Margesin, 18, ATASS

Aké máš pracovné úlohy?

Moje hlavné úlohy spočívajú v servise a konfigurácii riadiaceho systému ATASSplus. Navyše mám ďalšie malé a zaujímavé úlohy, ktorých plnením pomáham kolegom na oddelení.

Prečo si sa rozhodol absolvovať prax práve v spoločnosti TechnoAlpin?

Keďže ešte stále chodím do školy, chcel som v prvom rade počas leta získať prvé skúsenosti s pracovným svetom, a potom v škole absolvovať svoj posledný školský rok v maturitnom ročníku, aby som sa tak pripravil na pracovnú, resp. univerzitnú budúcnosť. Predovšetkým som chcel využiť príležitosť tieto skúsenosti získať v medzinárodne pôsobiacej spoločnosti, akou je TechnoAlpin, kde má človek možnosť naučiť sa veľa zaujímavého.

Čo sa ti na spoločnosti páči najviac?

Veľmi ma v spoločnosti nadchla pracovná atmosféra. Keď prechádzate budovou, odvšadiaľ vás niekto zdraví alebo vás niekto osloví, a to už od prvého dňa. Navyše v spoločnosti panuje úzka spolupráca medzi jednotlivými zamestnancami a ich nadriadenými. To mladému mužovi, ako som ja, veľmi uľahčuje vstup do pracovného prostredia.

Vedel by si si v budúcnosti predstaviť pracovať v spoločnosti TechnoAlpin?

Po skončení svojho štúdia by som si vedel dobre predstaviť pracovať v spoločnosti, ako je TechnoAlpin. Za takýto prístup vďačím hlavne všetkým pozitívnym skúsenostiam, ktoré som počas tejto doby v podniku nazbieral. V každom prípade by som prax v spoločnosti TechnoAlpin vrelo odporúčal.

 

Simon Dissertori, 20, oddelenie výskumu a vývoja

Aké máš pracovné úlohy?

Moje pracovné úlohy sú veľmi rozmanité a prevažne sa týkajú kreslenia 3D objektov, ako aj asistencie pri vývoji testovacích staníc. Navyše musím plniť aj množstvo menších úloh, ktoré sú veľmi rôznorodé a zaujímavé.

Prečo si sa rozhodol absolvovať prax práve v spoločnosti TechnoAlpin?

O spoločnosti TechnoAlpin som sa po prvý raz dozvedel na mojej bývalej škole TFO „Max Valier“ v Bolzane. Zúčastnil som sa podnikovej prezentácie, počas ktorej ma spoločnosť ihneď nadchla. Po maturite som sa rozhodol pre štúdium v technickom odbore na univerzite v Bolzane a zapísal sa do strojárskeho kurzu. Keďže sú na univerzite od júla do septembra letné prázdniny, podal som v spoločnosti TechnoAlpin žiadosť o absolvovanie praxe na oddelení vývoja a výskumu a mal som šťastie, že som pozíciu dostal. Veľmi mi záležalo na tom, aby som sa v tejto oblasti vzdelával ďalej a zároveň nazbieral prvé pracovné skúsenosti, vďaka čomu môžem naštudovanú teóriu pretaviť do praxe.

Čo sa ti na spoločnosti páči najviac?

Môj zoznam je až príliš dlhý, ale keby som sa mal obmedziť iba na tri veci, tak by to boli nasledovné: vnášanie kreativity, dôvera zamestnancov a príjemná pracovná atmosféra. Zvlášť je pre mňa dôležité, aby som mohol uplatňovať vlastnú kreativitu, čo mi bolo v spoločnosti TechnoAlpin umožnené. Spoločnosť TechnoAlpin sa vyznačuje dôverou, ktorú sa tu už od začiatku nebáli vložiť do mladého študenta, čo považujem za veľmi dôležité pre svoj vývoj. V neposlednom rade nič nefunguje bez príjemnej pracovnej atmosféry, čo je niečo, čo v spoločnosti TechnoAlpin určite nájdete. Je jedno, či máte za sebou prvý pracovný deň alebo v spoločnosti pracujete už dlhšie, s každým jednotlivcom tu zaobchádzajú rovnako. To motivuje mladého muža, ako som ja, o to viac to.

Vedel by si si v budúcnosti predstaviť pracovať v spoločnosti TechnoAlpin?

Určite by som si vedel predstaviť sa ešte raz uchádzať o pozíciu v spoločnosti TechnoAlpin. Na jednej strane preto, že sa spoločnosť neustále vyvíja ďalej, čím vznikajú nové možnosti, predovšetkým v oblasti vývoja a výskumu. Na druhej strane si myslím, že sa spoločnosť nachádza na veľmi vysokej úrovni stavu vedy a techniky, ako aj organizácie.

Johanna Micheletti, 18, oddelenie účtovníctva

Aké máš pracovné úlohy?

Moje pracovné úlohy sú veľmi rôznorodé, predovšetkým však moja práca spočíva v priraďovaní faktúr k príslušným dodacím listom. Navyše som v kontakte s dodávateľmi a upozorňujem ich v prípade, ak im chýbajú faktúry a dodacie listy. Okrem toho sa zaoberám aj archiváciou uhradených faktúr.

Prečo si sa rozhodol absolvovať prax práve v spoločnosti TechnoAlpin?

Počas školských mesiacov som hľadala nejakú letnú prax v oblasti účtovníctva, pričom som narazila na spoločnosť TechnoAlpin. Vždy som chcela pracovať vo veľkej, medzinárodne pôsobiacej spoločnosti. Preto som dlho neváhala a podala som si žiadosť.

Čo sa ti na spoločnosti páči najviac?

To najlepšie na spoločnosti je jednoducho príjemná pracovná atmosféra, do ktorej vrelo privítajú aj letných praktikantov. To mladej žene, ako som ja, uľahčí predovšetkým vstup do pracovného sveta. Kolegovia v práci sú jednoducho veľmi milí a sú vždy ochotní pomôcť, keď si neviete rady, ako ďalej. Vďaka tejto skvelej pracovnej atmosfére je práca automaticky aj veľkou zábavou.

Vedel by si si v budúcnosti predstaviť pracovať v spoločnosti TechnoAlpin?

Vďaka štruktúrovaným pracovným procesom by som si v blízkej budúcnosti veľmi dobre vedela predstaviť pracovať v spoločnosti TechnoAlpin. Navyše by som sa práve kvôli familiárnej pracovnej atmosfére okamžite uchádzala o prácu znova, či už ide o prax alebo stálu pracovnú pozíciu.

Andreas Hofer, 20, SPS

Aké máš pracovné úlohy?

V oddelení SPS spočíva moja hlavná pracovná činnosť na kreslení schém zapojenia. Okrem toho vybavujem aj mnoho iných, menších úloh, ktoré mi pridelia moji kolegovia.

Prečo si sa rozhodol absolvovať prax práve v spoločnosti TechnoAlpin?

Spoločnosť TechnoAlpin sa medzičasom stala lokálnou spoločnosťou s pôsobením na medzinárodnej scéne, ktorá má celosvetovo veľmi dobrú povesť a ktorá profituje z enormného svetového uznania. To bolo pri podávaní mojej žiadosti rozhodujúce a smerodajné.

Čo sa ti na spoločnosti páči najviac?

V spoločnosti TechnoAlpin pracujem od začiatku júla a hlavne som nadšený z rozmanitosti práce. Ako všeobecnému praktikantovi mi v práci priraďujú nie vždy tie najpríjemnejšie úlohy, ale v spoločnosti TechnoAlpin je to inak. Tu mi ako mladému mužovi prejavujú veľa dôvery, vďaka čomu môžem ukázať vlastné schopnosti. Ďalej sa mi páči pracovná atmosféra, ktorá tu panuje. Vždy ma tu vypočujú a človek má dobré predpoklady na rýchlu integráciu.

Vedel by si si v budúcnosti predstaviť pracovať v spoločnosti TechnoAlpin?

Ak mám byť úprimný, ešte som o mojej budúcnosti konkrétne nerozmýšľal. Spoločnosť TechnoAlpin by však určite bola príkladnou spoločnosťou na vstup do pracovného sveta.

archív aktualít