Prídavné dýzy a keramické vložky pre snežné delo TL6!

V rámci neustáleho hľadania inovácií a zlepšovania výrobkov, čo je kľúčovým bodom filozofie spoločnosti TechnoAlpin, ponúka náš výskumný a technický tím nové prvky pre tyč snežného dela TL6: Tretia dýza pozdĺž každého krúžku s keramickými vložkami! Za touto technickou evolúciou stojí myšlienka pokračovať vo zvyšovaní efektívnosti a výkonnosti snežných diel. Keramické vložky odolné proti opotrebovaniu, ktoré sú štandardne aplikované na tyčiach V3 a V3ee, zabezpečia dlhú životnosť dýz snežného dela TL6 3N. Napr. aj pri styku s agresívnou vodou, akou je voda z ľadovcov; sa zachováva neporušenosť mechaniky dýz, a to zabezpečí stále vysokú kvalitu snehu počas každej sezóny. Prídavná dýza na každom krúžku umožňuje posilniť výkonnosť výroby snežného dela pri minimálnych teplotách s prihliadnutím na kvalitu a množstvo snehu. Kľúčovými prvkami výroby, ktoré sú znakom snežných diel spoločnosti TechnoAlpin, sú najmä vysoká kvalita snehu. Nepredvídateľné klimatické podmienky, ktoré lyžiarske strediská zažili za posledné obdobia, poukazujú na nesmiernu výhodu pre optimalizáciu výroby snehu. Rovnako aj tretia dýza zefektívni výkon snežného dela, ak je prevádzkový tlak v zasnežovacom systéme nižší.

Tieto nové prvky snežného dela TL6 3N sa pridávajú k inováciám, ktoré boli predstavené so snežným delom TL6: 4 úrovne nastavenia, ktoré ponúkajú 6 rôznych prietokových kombinácií. Pri šiestich možných kombináciách prietokovej rýchlosti a s treťou dýzou má snežné delo TL6 3N oveľa väčší dostrel v porovnaní s tradičnými tyčovými delami. Otváranie a zatváranie dýz a kontrolu rôznych kombinácií zabezpečuje motor umiestnený v hlavici snežného dela. Pri takomto výkone je vybavenie snežného dela TL6 zjednodušené. Vyžaduje si len jednu šachtu a naopak nie je potrebný žiadny nadzemný ventilový blok pre rôzne úrovne nastavenia. V neposlednom rade sa nukleátory snežného dela vyznačujú nízkou spotrebou vzduchu, na základe čoho je snežné delo TL6 3N jedným z najefektívnejších snežných tyčí na trhu. Okrem toho, pri neprítomnosti vzduchu pre nukleáciu zabraňuje ich dizajn návratu vody do vzduchového okruhu. Vykurovací systém zabraňuje tvorbe ľadu v hlavici aj pri extrémne nízkych teplotách. Počas fázy zatvárania dýz dochádza k automatickému vypusteniu zvyšnej vody z venca dýz. Toto opätovne prispieva k výrobe neustále vysokokvalitného snehu. Cieľom snežného dela TL6 3N je možnosť ponúknuť zákazníkom spoločnosti TechnoAlpin tie najlepšie a najpokrokovejšie zariadenia na výrobu snehu! Práve preto sa spoločnosť TechnoAlpin pýši tým, že prispieva k úspešnej prevádzke lyžiarskych stredísk.

archív aktualít