Projektovanie zasnežovacích zariadení šité na mieru

Optimálne naplánované zasnežovacie zariadenie tvorí základ úspešného zimného turizmu a efektívneho zasnežovania, ktoré šetrí zdroje. Spoločnosť TechnoAlpin je presvedčená, že základom hospodárskeho úspechu je správne dimenzovanie zariadenia. Len vďaka projektovaniu a plánovaniu šitého na mieru po konzultácii so zákazníkom je možné docieliť perfektne prispôsobený výsledok. Cieľom je pritom vždy umožniť základné zasnežovanie v priebehu 72 hodín, aby sa optimálne využili zasnežovacie obdobia so šetrným využívaním zdrojov.

Keďže každý projekt je šitý na mieru a prispôsobený miestnym podmienkam, spoločnosť TechnoAlpin vypracováva pre každý samostatný projekt hlavný projektový plán. Hlavný projektový plán zobrazuje zariadenie v celosti a je grafickým vypracovaním plánovania zasnežovacieho zariadenia. Obsahuje viaceré informácie, ktoré sú výsledkom dôkladnej analýzy požiadaviek. Vytvárajú ho v úzkej spolupráci prevádzkovateľ lyžiarskeho strediska, oddelenie projektovania, vedúci projektu a predajca. Hlavný plán ako georeferencovaný topografický nákres obsahuje všetky dôležité informácie o zasnežovacom zariadení: Geografickú polohu systému a vrstevníc, popis materiálu pre výstavbu zariadenia, elektrických a dátových káblov, vzduchových a vodovodných potrubí, odbočovacích šácht a strojov, čerpacích staníc a mnoho iného. Okrem toho obsahuje informácie týkajúce sa prúdovej schémy, ktorá znázorňuje rozmiestnenie hydraulického a pneumatického zariadenia. Hlavný plán sa znázorňuje na ortografickej fotografii. Pritom ide o neskreslené zobrazenie zemského povrchu v konkrétnej mierke. Presne sú znázornené zjazdovky, vleky, cesty, rezervoárové jazerá, rieky, stavby a lesy.

Počas vypracovania projektu je dôležité, aby bol zohľadnený budúci vývoj zariadenia a všetky plánované alebo možné stupne výstavby. Týmto spôsobom je zabezpečené, že zariadenie je možné jednoducho a hospodársky rozširovať. Jednotlivé kroky sú v hlavnom pláne zvýraznené rôznymi farbami. Spoločnosť TechnoAlpin zaručuje v rámci každého vypracovávaného projektu najlepšiu starostlivosť a individuálne spolurozhodovanie zákazníka. Vďaka tomu je možné naplno využiť neporovnateľnú kvalitu výrobkov spoločnosti TechnoAlpin.

archív aktualít