Silné snežné delá pri hraničných teplotách

Tohtoročný štart sezóny bol, zvlášť v Európe, poznačený hraničnými teplotami alebo inverznými poveternostnými podmienkami. Tieto fenomény predstavujú skutočnú výzvu pre zasnežovacie zariadenia v otázkach kvality snehu a výkonu. Keďže sa hraničné teploty a inverzné poveternostné podmienky často vyskytujú práve na južnej strane Álp, zaoberá sa spoločnosť TechnoAlpin už od svojho založenia v roku 1990 práve takýmito extrémnymi a náročnými podmienkami.

 

Preto sú produkty TechnoAlpin mimoriadne efektívne pri výrobe vysokokvalitného snehu pri hraničných teplotách a náročných poveternostných podmienkach. Pritom je expertom na poli výroby snehu pri náročných podmienkach vrtuľové snežné delo TF10. 16 regulačných stupňov sa stará o konštantne vysokú kvalitu a množstvo snehu aj pri hraničných teplotách. Vďaka bloku ventilov sa toto nastavenie vykonáva samostatne a plynulo. Výkon tohto stroja pri hraničných teplotách je ohromujúci, čo potvrdila aj pozitívna spätná väzba od zákazníkov. Iba v roku 2015 bolo vyrobených viac ako 1 000 kusov stroja typu TF10. 

Stožiarové snežné delo, ktoré dosahuje už aj pri extrémnych hraničných teplotách dobrý snežný výkon, je TL6. Vďaka svojim nukleátorom EDA najnovšej generácie sa vyznačuje nízkou spotrebou energie. 6 regulačných stupňov umožňuje delu TL6 optimálne prispôsobenie extrémnym poveternostným podmienkam na kopci.

Napriek oneskorenému začiatku zimy v Európe mohla väčšina lyžiarskych stredísk otvoriť svoje brány včas. To bolo možné vďaka dobrým zasnežovacím zariadeniam a efektívnemu využitiu zasnežovacieho obdobia. Tak mohli milovníci zimných športov už v decembri lyžovať na perfektne upravených svahoch.

archív aktualít