Školenia pre zákazníkov 2018

Mnohé roky spoločnosť TechnoAlpin ponúka v hlavnom sídle v Bolzane rozsiahly školiaci program. Aj v roku 2018 sa koncom februára uskutoční rozsiahly školiaci program. Na špeciálnych a všeobecných kurzoch získate dôležité informácie o štruktúre, používaní a údržbe snežných diel, riadiaceho softvéru a čerpacích staníc. Vďaka nim sa môžu zasnežovacie zariadenia využívať ešte efektívnejšie.

Na školeniach sa budeme zaoberať rozličnými témami. Základný kurz vám poskytne všeobecný prehľad o konštrukcii a princípe fungovania rôznych typov strojov. Okrem toho sú v ponuke aj kurzy o používaní riadiacich systémov (ATASSplus a Liberty), využívaní elektriny v snežných delách a spôsobe fungovania čerpacích staníc.

Nové produkty sa priebežne integrujú do existujúcich modulov, preto sa na rok 2018 vypracoval nový modul školenia, ktorý sa týka len najnovších generácií snežných diel spoločnosti TechnoAlpin a aktualizácií riadiaceho systému ATASSplus 2018. Stredobodom školení je manipulácia, fungovanie, príčiny porúch a metódy na diagnostiku chýb.

Účastníci sa môžu pohodlne prihlásiť priamo prostredníctvom servisného portálu TechnoAlpin. Tam nájdete aj všetky informácie o dostupnosti kurzov. Aj naďalej je ale možné prihlásiť sa prostredníctvom prihlasovacieho formulára.

archív aktualít