Snowfactory – pohľad na vývoj a budúcnosť

Asi pred 5 rokmi začala spoločnosť TechnoAlpin s vývojom produktu Snowfactory. V roku 2014 sa uviedlo do prevádzky prvé zariadenie vo Winterbergu. Odvtedy sa toho veľa udialo: od Kalifornie po Vietnam bude od zimnej sezóny 2016/17 v prevádzke po celom svete už 16 zariadení. Že sa preto technicky veľa urobilo, je zrejmé. Benjamin Pötz, produktový manažér Snowfactory hovorí o zariadení na zasnežovanie pri plusových teplotách, jeho vývoji a budúcnosti.

Snowfactory vyrába sneh aj pri plusových teplotách. Aké sú oblasti použitia zariadenia Snowfactory a na čo sa najčastejšie využíva?

Benjamin Pötz: „Snowfactory slúži ako doplnok k bežným snežným delám. K jeho využitiu teda dochádza vtedy, keď je vyčerpaný potenciál zasnežovacieho zariadenia – použije sa ako optimalizácia tohto zariadenia. 

Zariadenie je zvlášť obľúbené v biatlonových centrách, kde sa dá pri relatívne malom množstve snehu veľa dosiahnuť. Vyrobený sneh zo Snowfactory upravuje vo veľmi krátkom čase celé lyžiarske trate. 

Zasnežovacie zariadenie pri plusových teplotách nachádza svoje využitie aj na mnohých podujatiach. Či pri udalostiach v lyžiarskych strediskách, alebo v mestách je Snowfactory neustále atrakciou. Ľudia sú nadšení zo snehu, deti sa guľujú a aj niektorých dospelých možno prichytiť pri tom, ako s radosťou stavajú snehových anjelov. Snowfactory sa preto ukazuje ako dobrá investícia pre propagáciu lyžiarskeho športu. 

Zariadenie Snowfactory je tiež vhodné na zaistenie jednotlivých elementárnych úsekov pretekárskych dráh. V kombinácii so Snow Farming má zariadenie obrovský potenciál. V severnej Európe sa minulý rok mohli otvoriť lyžiarske strediská už v novembri, pretože pomocou Snowfactory a zasnežovania boli dostatkom snehu pokryté kompletné svahy.“

Výskum a vývoj sú pre spoločnosť TechnoAlpin veľmi dôležité. Aké technické pokroky má zariadenie Snowfactory za sebou od svojho uvedenia?

Benjamin Pötz: „Spoločnosť TechnoAlpin pripisuje vysokú dôležitosť energetickej efektívnosti. Sme neustále v procese ďalšieho vývoja a zlepšovania našich výrobkov. To isté platí samozrejme aj pre Snowfactory. Ak porovnáme modely z roku 2011 a 2016, mohla sa spotreba energie znížiť v závislosti od modelu o 15 % a viac. Okrem toho sa do všetkých zariadení integrovali riadiace systémy ATASSplus a Liberty, a toto umožňuje jednoduché a automatizované ovládanie. Takto môžeme systémom ovládať vzájomnú súhru energetickej efektívnosti a bežného snežného dela.

Od zimnej sezóny 2016/17 bude dostupných 16 zariadení v 11 krajinách. Aké sú prognózy dopytu pre budúcnosť?

Benjamin Pötz: „V roku 2014 sme začali s prvou inštaláciou vo Winterbergu. Bol to veľký úspech, pretože viditeľne vzrástol záujem o snežné delá pri plusových teplotách. Momentálne pozorujeme pozitívny trend v oblasti dopytu a aj v najbližších rokoch očakávame niekoľko projektov. V súčasnosti sa používa 16 zariadení v jedenástich krajinách po celom svete. Okrem trhov, na ktorých už pôsobíme, ako sú napr. Nemecko, Švajčiarsko, Česká republika, Nórsko alebo Švédsko, môžeme prostredníctvom zariadenia Snowfactory získať nové trhy: Tento rok inštalujeme jedno zariadenie v lyžiarskej hale v Hočiminovom meste vo Vietname. Tu bude Snowfactory slúžiť hlavne na to, aby prinášal ľudom sneh. Na takýchto „exotických“ trhoch vidia ľudia sneh obvykle len zriedka, prípadne ho ešte nikdy nevideli a sú prirodzene veľmi nadšení. Týmto nevyrába Snowfactory iba sneh, ale aj radosť.“

Aký význam má Snowfactory pre spoločnosť TechnoAlpin?

 

Benjamin Pötz: „Našou prioritou naďalej zostáva bežné technické zasnežovanie. Snowfactory nie je ani zďaleka zaujímavé pre všetky lyžiarske oblasti, pretože nie každá lyžiarska oblasť má rovnaké požiadavky. Je ale veľmi dôležité pre naše produktové portfólio. Naši zákazníci získavajú pre každú potrebu vhodné a samozrejme vysokokvalitné snežné delo. Hoci zariadenie Snowfactory predstavuje len 2 % celkového obratu, generuje hodnotu, ktorá má pre spoločnosť TechnoAlpin mimoriadny význam: prináša ľuďom radosť zo snehu a tým ich motivuje k lyžovaniu.“

archív aktualít