SNOWMASTER: Budúcnosť v šikovnom formáte

Od októbra je pre lyžiarske strediská k dispozícii aplikácia spoločnosti TechnoAlpin SNOWMASTER. Svetový líder na trhu umožňuje manažmentu neobmedzený prehľad o stave zasnežovania a predstavuje ďalší krok smerom k digitalizácii.

Spoločnosť TechnoAlpin je vďaka aplikácii SNOWMASTER prvou spoločnosťou, ktorá ponúka lyžiarskym strediskám prognózy výroby snehu. Je to možné len vďaka dlhoročnej expertíze a presným výpočtom. Umožňujú to údaje, ktoré pochádzajú zo softvéru ATASSplus. Po zohľadnení podrobných predpovedí počasia, vytvára aplikácia SNOWMASTER prognózy na ďalšie dni týkajúce sa spotreby vody a množstva snehu, ktoré možno vyprodukovať. Vďaka podrobným prognózam je plánovanie zasnežovania ešte jednoduchšie: aplikácia SNOWMASTER ponúka jednoduchý prehľad definovaných zasnežovacích cieľov a fáz. Celkom jasne zobrazuje, v ktorej fáze sa zasnežovanie momentálne nachádza a ako možno čo najlepšie využiť zdroje, pri zvážení predpovedí. Aplikácia zobrazuje aj to, do akej miery boli splnené stanovené zasnežovacie, resp. sezónne ciele a aký pokrok možno dosiahnuť v priebehu ďalších dní.

Všetky informácie pokope.

Aplikácia SNOWMASTER zjednodušuje komunikáciu medzi manažmentom a zasnežovacím tímom. Všetky údaje sa rýchlo a prehľadne zhrnú v aplikácii SNOWMASTER a zoradia podľa zjazdoviek. Keďže je aplikácia prepojená so softvérom ATASSplus, má prístup k mnohým zozbieraným údajom riadiaceho systému. Týka sa to množstva vyrobeného snehu, vyťaženia, spotreby vody alebo údajov o teplote. Zariadenie riadi vedúci zasnežovania prostredníctvom systému ATASSplus a všetky údaje potrebné k rozhodnutiam sa v reálnom čase zobrazujú v aplikácii SNOWMASTER, rýchlo a prehľadne.

Pre Andyho Varalla predstavuje aplikácia SNOWMASTER v kombinácii s predpoveďami počasia od spoločnosti TechnoAlpin predovšetkým podstatné zjednodušenie práce aj v súvislosti s blížiacim sa svetovým pohárom v alpskom lyžovaní v Alta Badia, ktorý sa bude konať v decembri: „V rámci príprav na svetový pohár rozhoduje aj zopár milimetrov snehovej pokrývky. Mesiac pred pretekmi denne sprostredkúvame výboru svetového pohára v alpskom lyžovaní aktualizácie ohľadom podmienok na zjazdovkách a stavu zasnežovania,“ vysvetľuje Andy Varallo. Lyžiarske stredisko počas príprav na svetový pohár sprostredkúva údaje zhromažďované pomocou aplikácie SNOWMASTER výboru svetového pohára v alpskom lyžovaní. „Výbor svetového pohára v alpskom lyžovaní od nás dostáva aktualizácie v reálnom čase. Na základe týchto údajov sa potom rozhodujú.“ Spolupráca je vďaka týmto údajom a predpovediam počasia značne jednoduchšia, a tak sa aj dlhodobé rozhodnutia robia ľahšie. „Predtým boli podmienky pre rozhodovanie často nepresvedčivé, pretože sme sa museli opierať o predpovede počasia zo Švajčiarska či Innsbrucku. Rozdiely účinných teplôt tu často dosahovali jeden stupeň, čo predstavuje veľmi veľký rozsah kolísania, najmä na začiatku obdobia zasnežovania. Vďaka predpovediam počasia teraz máme spoľahlivé, správne, reálne a objektívne údaje, na ktoré sa môžeme spoľahnúť a ktoré slúžia ako základ pri rokovaniach. Toto vylučuje potrebu zdĺhavých diskusií, pretože údaje sú miestne a porovnávané s historickými údajmi,“ pokračuje Varallo. Údaje o počasí sa následne používajú pri prognózach výroby a sú preto nevyhnutné pri plánovaní termínov.

Aplikácia SNOWMASTER spoločnosti TechnoAlpin opäť dokazuje dôležitosť neustáleho procesu inovácie týkajúceho sa budúcich riešení v oblasti zasnežovania.

archív aktualít