Spätná väzba zákazníkov – cesta k vyššej spokojnosti

Spokojnosť zákazníkov je jeden zo základných pilierov filozofie a konania skupiny TechnoAlpin. Skupina TechnoAlpin v skutočnosti svojim zákazníkom pozorne načúva a snaží sa o vybudovanie pevných vzájomných vzťahov. Je to základ neustáleho zlepšovania, ktorý skupina TechnoAlpin zavádza mnohé roky!

Skupina TechnoAlpin vykonáva pravidelné prieskumy na zistenie úrovne spokojnosti zákazníkov, pokiaľ ide o produkty, softvéry a služby, ako aj organizačné stránky, napríklad projektový manažment alebo  šírenie informácií a komunikácie: Výsledky nám poskytujú hodnotné informácie, na základe ktorých môžeme zvýšiť úroveň spokojnosti zákazníkov ešte viac.

Internetový prieskum z roku 2016 medzi zákazníkmi skupiny TechnoAlpin zaznamenal obrovský úspech, keďže sa ho zúčastnilo takmer 350 ľudí z celého sveta! Tento prieskum nám umožnil odmeniť účastníkov prostredníctvom losovania. Zo všetkých respondentov sme vybrali troch. Skupina TechnoAlpin s radosťou zverejňuje mená 3 víťazov:

- pán Herbert Hohenegger, Schöneben – Taliansko

- pán Arnold Poltera, Savognin – Švajčiarsko

 

- pán Dag Tjernberg, Are – Švédsko

Blahoželáme!

Blahoželáme! Každý z týchto šťastlivcov získava výhru. Spoločnosť TechnoAlpin by sa chcela prostredníctvom týchto symbolických cien poďakovať svojim partnerským zákazníkom. Ich názory si vysoko vážime a ich poznámky prispievajú k neutíchajúcemu úspechu TechnoAlpin, skupiny v službách prevádzkovateľov lyžiarskych areálov.

Jedno zo zaujímavých zistení prieskumu z roku 2016 je vysoký záujem zákazníkov o vybudovanie dlhodobého partnerstva so svojimi dodávateľmi. Pre skupinu TechnoAlpin to len podporuje motiváciu pokračovať v kultivácii rokmi budovaných vzťahov s mnohými prevádzkovateľmi lyžiarsky stredísk, ktorí do našich zasnežovacích zariadení vložili svoju dôveru. Ďalšie zaujímavé zistenie prieskumu je význam uvádzania nových produktov a inovácií: V tejto oblasti skupina TechnoAlpin preukázala svoje know-how: TF10, TL6, Snowfactory, aplikácia Weather Forecast… všetky tieto produkty sú plné inovatívnych funkcií, ktoré uľahčujú životy prevádzkovateľov, pokiaľ ide o zasnežovanie, zvýšenie energetickej efektivity, zlepšenie produkčného výkonu, rozšírené predvídacie kapacity atď.

 

Hnacou silou úspešných príbehov zákazníkov skupiny TechnoAlpin, účasťou na ktorých sa pýšime, je aj spätná väzba z terénu. Pre naše tímy (technický, predajný, riadenie zmlúv, služby...) je to vysoko oceňovaný prínos: Umožňuje nám to vždy prihliadať na potreby a názory našich zákazníkov. Práve preto môžeme riešiť ich problémy zavedením organizačných zmien, nových inovácií produktov a služieb!

archív aktualít