Spoločnosť TechnoAlpin pomáha pri obnove mestečka Amatrice

V lete a na jeseň 2016 bolo stredné Taliansko zasiahnuté viacerými silnými zemetraseniami. Pri nich zahynulo okolo 300 ľudí a bolo zničených množstvo domov. Už niekoľko rokov venuje spoločnosť TechnoAlpin svoj rozpočet na vianočné darčeky na dobročinné účely. V roku 2016 sa spoločnosť rozhodla peniaze venovať projektu v mestečku Amatrice s cieľom podporiť obnovu regiónu postihnutého zemetrasením. Po dlhšom zastavení prác z dôvodu mnohých dodatočných otrasov a silného sneženia v zime sa konečne začiatkom roka podarilo začať s opravnými prácami. 

Dobročinný dar spoločnosti TechnoAlpin poputoval do projektu „Villaggio Romeo“, ktorý sa realizuje vďaka iniciatíve neziskového združenia 10 Agosto a ktorý podporuje predovšetkým oblasti Villa San Lorenzo a Flaviano. Projekt predpokladá zriadenie 15 mobilných domov a výstavbu spoločného komunitného centra, ktoré by združovalo viaceré infraštruktúry. Narozdiel od súčasne prebiehajúcich štátnych opatrení neposkytuje Villaggio Romeo ubytovanie stálym obyvateľom regiónu, no je určené špeciálne rodinám, ktoré tu mali prechodné bydlisko. Pre Amatrice a iné mestečká regiónu bola „letná rekreácia“ vždy podstatnou súčasťou miestneho hospodárstva. Množstvo ľudí trávi svoj voľný čas v tomto regióne už po celé generácie, a títo majú úzke väzby na miestne obyvateľstvo. Vďaka projektu Villaggio Romeo sa majú opätovne oživiť jednotlivé oblasti regiónu, pričom sa im má prinavrátiť ich hospodárska sila, z ktorej žije celé okolie. Okrem toho sa má komunitné centrum stať miestom stretávania všetkých miestnych obyvateľov.

Projekt bude zahájený 10. augusta 2017, približne jeden rok po zemetrasení z 24. augusta 2016. Ďalšie informácie o projekte získate na našej webovej stránke: www.10agosto.it

archív aktualít