Spoločnosť TechnoAlpin sa stáva produktovým partnerom Medzinárodnej lyžiarskej federácie FIS

 

Medzinárodná lyžiarska federácia FIS a spoločnosť TechnoAlpin zdieľajú mnohé spoločné ciele: obidvom veľmi záleží na podpore lyžiarskych oblastí na celom svete a rovnako aj na ambícii navnadiť na lyžovanie viac detí. Z tohto dôvodu sa ponúka možnosť partnerstva. Začiatkom júla podpíšu prezident Medzinárodnej lyžiarskej federácie FIS, p. Gian Franco Kasper a generálny riaditeľ spoločnosti TechnoAlpin, p. Erich Gummerer dokumenty v súvislosti so vzájomnou spoluprácou. „FIS je najväčšia lyžiarska federácia na svete. Popri nespočetnému množstvu verejných podujatí zároveň zastrešuje post kontaktného partnera pre destinácie, ktoré disponujú menším množstvom skúseností v oblasti zimného športu. Vzhľadom k tejto skutočnosti má jej činnosť pre zimný šport neoceniteľnú hodnotu. Pomocou našej celosvetovej siete a dlhoročného know-how môžeme v budúcnosti FIS podporovať v jej hodnotnej práci,“ hovorí Erich Gummerer.

 

Okrem oficiálneho produktového partnerstva bola osobitnou prioritou spoločnosti TechnoAlpin aj podpora kampane „Bring children to the snow“. V tejto súvislosti sa budú po celom svete podporovať najrôznejšie iniciatívy, ktoré majú za úlohu opäť zvýšiť atraktívnosť zimného športu pre deti a mládež. „Bez úspešnej práce s mládežou nemá zimný šport budúcnosť. Inými slovami, sme veľmi vďační za to, že Medzinárodná lyžiarska federácia FIS celosvetovo podporuje lyžiarske oblasti v tejto dôležitej sfére,“ dodáva na záver Gummerer. 

archív aktualít