Súhrn všetkých poznatkov v jednom pre Vašu výrobu snehu

Za účelom umožnenia optimálnej prevádzky zjazdoviek a vytvorenia najlepších podmienok pre hostí lyžiarskych stredísk od začiatku až po koniec zimnej sezóny je voľba správneho systému na výrobu snehu v súčasnosti kľúčovým faktorom úspechu prevádzkovateľov lyžiarskych stredísk. Spoľahlivosť komponentov, efektívnosť výroby, rovnako ako kvalita snehu sú kritické pre zaistenie toho, že zjazdovky budú pripravené včas a pokryté správnou vrstvou snehu po celú lyžiarsku sezónu. A pre dosiahnutie týchto cieľov je správnym partnerom firma TechnoAlpin.

V skutočnosti firma TechnoAlpin ponúka prevádzkovateľom lyžiarskych stredísk po celom svete súhrn všetkých poznatkov v jednom za účelom splnenia akýchkoľvek požiadaviek na výrobu snehu od počiatočnej myšlienky cez projektovú fázu návrhu a realizácie až po dohľad nad konštrukčnou výstavbou a uvedením zariadenia do prevádzky, rovnako ako aj zaškolenie personálu, zodpovedného za obsluhu zariadení na výrobu snehu, na údržbu zariadení počas celej doby ich používania.

Tímy firmy TechnoAlpin navrhnú do posledného detailu projekt výroby snehu od počiatku za účelom dosiahnutia cieľov, stanovených prevádzkovateľom lyžiarskeho strediska s maximálnou efektívnosťou, optimalizáciou dostupných zdrojov a samozrejme zohľadnením špecifických podmienok strediska.

Komponenty systémov na výrobu snehu – čerpadlá, kompresory, ventily – navrhnuté firmou TechnoAlpin, sú zvolené precízne s ohľadom na ich kvalitu a spoľahlivosť. Voľba snehových diel spomedzi ponúkaných produktových línií špičkových ventilátorových diel a zvyšných komponentov bude vykonaná v súlade so špecifickými výrobnými nárokmi daného lyžiarskeho strediska.

Náš skúsený tím profesionálnych projektových manažérov bude postupovať podľa projektu pre výrobu snehu od jeho fáze plánovania až po fázu realizácie. A špičkovo zaškolení technici firmy TechnoAlpin budú dohliadať na uvedenie zariadenia do prevádzky, rovnako ako ponúknu personálu, zodpovednému za obsluhu zariadení na výrobu snehu, podporu pri operáciách údržby.

Filozofiou je, že firma TechnoAlpin zlepšuje z jednej sezóny na druhú služby lyžiarskym strediskám po celom svete za účelom prispievania k ich úspešnej zimnej prevádzke!

archív aktualít