TechnoAlpin Academy 2019

Už mnohé roky ponúka spoločnosť TechnoAlpin vo svojom hlavnom sídle v Bolzane rozsiahly školiaci program. Takýto komplexný tréningový program sa uskutoční aj v roku 2019, konkrétne v apríli. TechnoAlpin Academy vám prostredníctvom špeciálnych a všeobecných kurzov dáva možnosť získať dôležité informácie o štruktúre, používaní a údržbe snežných diel, riadiaceho softvéru a čerpacích staníc. Vďaka tomu je možné ešte efektívnejšie používanie zasnežovacích zariadení.

Školenia sa budú venovať témam z rozličných oblastí. Základné kurzy vám poskytnú všeobecný prehľad o konštrukcii a princípe fungovania rôznych typov strojov. Vďaka nim budete mať optimálny prehľad a základné vedomosti o údržbe strojov. Okrem toho sú v ponuke aj kurzy o používaní riadiacich softvérovATASSplus a Liberty, využívaní elektriny v snežných delách a ventiloch, o spôsobe fungovania čerpacích staníc a revíziách. Modul ATASSplus pre manažérov poskytuje komplexný prehľad o softvérových nástrojoch analýzy a štatistiky.
Nové produkty sa priebežne integrujú do existujúcich modulov, preto bol aj pre rok 2019 vypracovaný nový modul školenia, ktorý sa týka len najnovších generácií snežných diel spoločnosti TechnoAlpin a aktualizácií riadiaceho systému ATASSplus 2019. Stredobodom školení je manipulácia, fungovanie, príčiny porúch a metódy na diagnostiku chýb.

Do jednotlivých kurzov sa môžete pohodlne prihlásiť priamo prostredníctvom servisného portálu TechnoAlpin. Tam nájdete aj všetky informácie o dostupnosti kurzov.
Ak ešte nemáte prihlasovacie údaje do servisného portálu TechnoAlpin, jednoducho vyplňte webový formulár na prihlasovacej stránke a okamžite dostanete prístupové údaje a heslo. 

archív aktualít