TechnoAlpin spúšťa perspektívny výskumný projekt

Spoločnosť TechnoAlpin ako popredný výrobca zasnežovacích zariadení spúšťa výskumný projekt v spolupráci so Slobodnou univerzitou v Bolzane a firmou Durst, talianskym výrobcom pokrokových digitálnych a výrobných technológií. Cieľom projektu s názvom „Premise“, ktorý podporil Európsky fond regionálneho rozvoja, je vybudovanie infraštruktúry pre predvídateľnú údržbu výrobných zariadení.

Zasnežovacie zariadenia sú komplexné technologické systémy, ktoré sa používajú len sezónne. Čerpadlové a kompresorové stanice sú pritom srdcom každého zariadenia a pozostávajú z množstva hydraulických, mechanických a elektronických komponentov. Ak sa v nich vyskytnú poruchy, môže dôjsť k výpadku celého zariadenia. TechnoAlpin sa už niekoľko rokov sústreďuje na pravidelnú údržbu strojovní, aby sa preventívne zabránilo možným problémom. „Pomocou prediktívnej údržby, teda včasného rozpoznania porúch na základe archívnych, ako aj reálnych údajov sme schopní konštruovať ešte efektívnejšie a spoľahlivejšie zasnežovacie zariadenia,“ objasňuje Thomas Tschager, Team Leader Data Analytics v spoločnosti TechnoAlpin. „V tomto projekte analyzujeme údaje z nášho riadiaceho softvéru, aby sme mohli monitorovať stav jednotlivých komponentov strojovne a predpovedať hroziace výpadky. Vďaka tomu budú servisné zásahy efektívnejšie a lepšie plánovateľné. Rovnako nám môže táto nová technológia ukázať potenciál optimalizácie našich strojovní.“

Projekt „Premise“ vedie prof. Johann Gamper, profesor na Fakulte informatiky, a bude trvať dva roky. Tento projekt má pomôcť vyvinúť algoritmy a metódy pre prediktívnu údržbu. Slobodná univerzita v Bolzane disponuje rozsiahlymi skúsenosťami v oblasti analýzy údajov, ktoré sa uplatnia v tomto projekte. Okrem spoločnosti TechnoAlpin prispeje aj firma Durst poznatkami zo svojho okruhu pôsobnosti. Obe firmy disponujú rozdielnymi prípadmi využitia prediktívnej údržby, čo umožňuje rýchlejší vývoj rôznych scenárov a algoritmov. Tento fakt má umožniť vyvinúť všeobecne platný systém, vďaka ktorému bude možné jednoducho zapracovať špecifické adaptácie na nové prostredia. 

archív aktualít