Úspešne do budúcnosti: Stretnutia TechnoAlpin Sales Meetings 2019

Spoločnosť TechnoAlpin každoročne organizuje stretnutie Sales Meeting, ktoré je smerodajné pre nasledujúcu sezónu. Tento rok sa konali hneď viaceré stretnutia, takzvané Group Sales Meetings. Zmeriavali sa na predajné tímy rozličných krajín a regiónov a umožnili tak podrobné prispôsobenie sa rôznym východiskovým situáciám. Spoločnosť TechnoAlpin ako medzinárodný technologický líder si je vedomá požiadaviek jednotlivých krajín, a je preto presvedčená o potrebe zohľadnenia osobitostí rozličných trhov.

Väčšina týchto stretnutí Group Sales Meetings sa konala v centrále spoločnosti TechnoAlpin, v meste Bolzana. Pracovníci oddelenia predaja spoločnosti TechnoAlpin sa počas niekoľkých dní stretávali, aby si vzájomne vymenili informácie. Stretnutia Sales Meetings nie sú len príležitosťou na prehĺbenie znalostí o najnovších produktoch spoločnosti TechnoAlpin, ale ponúkajú tiež smerodajné strategické podnety na nasledujúcu sezónu. Počas stretnutia Sales Meeting sa prerokovalo niekoľko zaujímavých noviniek, ktoré sa týkajú aktuálneho roka. Spoločne s konateľom spoločnosti, Erich Gummerer, sa tím spoločnosti TechnoAlpin ešte raz vrátil k roku 2018 a krátko ho zhrnul. 

Pri príležitosti spoločného výletu do lyžiarskeho strediska 3 Zinnen Dolomites v Južnom Tirolsku sa napokon otestovala optimálna kvalita snehu spoločnosti TechnoAlpin priamo na zjazdovke. Tento výnimočný projekt bol dokončený v roku 2018: V prípade tohto zasnežovacieho zariadenia ide o najvýkonnejšie zariadenie v Taliansku. Pomocou novej čerpadlovej stanice a nových snežných diel sa podarilo znížiť čas zasnežovania na rekordných 40 hodín.

archív aktualít