Všetci naši projektoví manažéri sú certifikovaní podľa štandardov IPMA!

Všetci naši projektoví manažéri oddelenia Contract Management absolvovali v priebehu posledných 12 mesiacov kurz projektového manažmentu podľa štandardov IPMA International Project Management Association. Piati naši projektoví manažéri úspešne absolvovali certifikáciu stupňa C a stali sa tak certifikovanými projektovými manažérmi. K certifikovaným projektovým manažérom popri Pierpaolovi Salussovi patria aj vedúci tímu štyroch makrozón: Elmar Kuen (Rakúsko), Pirmin Putzer (Taliansko), Mirko Brunner (Nemecko a zvyšok Európy) a Thomas Faller (mimoeurópske krajiny). Vedúci tímov získané know-how odovzdajú svojim kolegom v jednotlivých tímoch. Certifikát IPMA osvedčuje, že projektoví manažéri sú schopní riadiť projekty v súlade so všetkými prvkami spôsobilosti projektového manažéra (technická spôsobilosť, sociálna spôsobilosť, spôsobilosť zvládnuť prostredie projektu). Pre TechnoAlpin znamená certifikácia veľkú pridanú hodnotu v rámci projektových postupov – z ktorej samozrejme profitujú aj naši zákazníci. Pre úspešné absolvovanie kurzu museli účastníci vypracovať projekt a absolvovať písomnú a ústnu skúšku. Počas štyroch mesiacov sa naši projektoví manažéri večer a cez víkend vzdelávali a pracovali na projektoch. Zároveň sa pravidelne stretávali na tímových workshopoch, aby sa čo najlepšie pripravili na skúšku. Certifikácia IPMA je preto dôležitým krokom pre vzdelávanie a kvalifikáciu našich zamestnancov, z ktorej profitujú aj naši zákazníci!

archív aktualít