Výroba snehu v kvalite drahokamov

Zlepšovanie existujúcich výrobkov a vývoj nových riešení je základnou kľúčovou oblasťou spol. TechnoAlpin. Iba vďaka tomu možno neustále optimalizovať zasnežovacie zariadenia. Najnovšia inovácia spol. TechnoAlpin sa ukrýva vnútri tyčových snežných diel typu V3 a V3ee je extravagantný detail s obdivuhodným zvyšovaním účinku: Technicky vyrobená rubínová vložka v nukleátoroch zabezpečuje správny objem vody v nukleátorovej zmesi vzduchu a vody, a tým tú najlepšiu kvalitu snehu po dlhé roky.

Nukleátory snežných diel sú zodpovedné za výrobu zmesi vody a stlačeného vzduchu, ktorá svojou expanziou v atmosfére dáva základ vzniku tzv. nukleidov, a teda tvorí podstatnú súčasť výroby snehu. Každý nukleátor pritom disponuje otvorom, cez ktorý sa do stlačeného vzduchu dodáva správne množstvo vody. Tento otvor bol teraz v prípade tyčových diel série V3 posilnený rubínovou vložkou. Rubín zaručuje najvyššiu odolnosť proti opotrebeniu, a to aj v prípade agresívnej vody, napr. pri zákale ľadovce a vysokých prevádzkových tlakoch.

Tento revolučný nukleátor zaručuje optimálnu zmes vody a vzduchu a tyčovým delám skupiny V3 umožňuje výrobu trvalo najlepšej kvality snehu po mnohé roky: Rubínové vložky s malým opotrebením výrazne znižujú potrebu výmeny nukleátorov. 

Tyčové snežné delá série V3 bodujú svojou energetickou účinnosťou a vyznačujú sa okrúhlou hlavou, ktorá má optimalizovaný pomer medzi vnútorným a vonkajším povrchom. Vďaka špeciálnemu systému trecích rebier vnútri hlavy sa využíva energia vody a teplo vzniknuté trením sa prenáša z vnútorného povrchu hlavy na jej vonkajší povrch. V kombinácii s dýzami zapustenými v hlave zostáva táto bez ľadu aj v extrémnych poveternostných podmienkach. Tyčové delo V3ee sa navyše vyznačuje nízkou spotrebou vzduchu pri maximálnom výkone.

Nové nukleátory s rubínovou vložkou sa už od roku 2018 sériovo inštalujú do všetkých tyčových diel typov V3 a V3ee. Rovnako je možné si nové nukleátory objednať cez sklad náhradných dielov a použiť ich v tyčových modeloch skupiny V.

 

archív aktualít