Vyše 60 turbínových snežných diel pre stredisko l’Alpe d’Huez

Spoločnosť prevádzkujúca lyžiarske stredisko l’Alpe d'Huez zverila veľký projekt zasnežovania spoločnosti TechnoAlpin. Projekt zahŕňa inštaláciu viac ako 60 turbínových snežných diel a stane sa najdôležitejším projektom s turbínovou technológiou na francúzskom trhu. Práce v stredisku Alpe d'Huez v roku 2017 budú zahŕňať ďalšie aspekty, napríklad významnú optimalizáciu existujúceho vybavenia, ako aj zvýšenie čerpacej kapacity hlavnej čerpadlovej stanice.

V roku 2015 prevádzkovateľ strediska l’Alpe d’Huez veľmi úspešne vyskúšal 4 zariadenia TF10 v rámci projektu zasnežovania mýtického lyžiarskeho svahu Sarenne. Logicky sa tým obnovila dôvera lyžiarskeho strediska v turbínovú technológiu od spoločnosti TechnoAlpin. V prípade tohtoročného projektu bude na svahoch lyžiarskeho strediska nainštalovaných 63 turbínových diel vrátane 37 zariadení TF10 na 3,5 m vleku, 2 zariadenia TF10 na 1,6 m veži 6 zariadení TF10 na 6 m ramene, 8 zariadení TF10 na 12 m ramene a nakoniec 8 zariadení T40 na 1,6 m veži. Väčšina z týchto zariadení nahradí existujúce vysokotlakové snežné delá a umiestni sa do kľúčových zón lyžiarskeho terénu: svahy smerujúce k základnej zóne, ako aj na slalomovú trať.

V záujme zaistenia najvyšších bezpečnostných štandardov pre zasnežovací tím bude 37 zariadení na 3,5 m vleku vybavených vrchnou bezpečnostnou plošinou. Toto ochranné zariadenie umožní operátorom a servisným technikom pracovať vo výškach v bezpečí, najmä počas údržby snežných diel.

Výber turbínovej technológie má za cieľ posilniť kapacity výroby najmä na začiatku sezóny a v nepriaznivých poveternostných podmienkach s hraničnými teplotami v daných lokalitách, a považuje sa za veľmi dôležitý s ohľadom na prevádzku lyžiarskej oblasti. Zariadenie TF10, najvýkonnejšie a najúčinnejšie turbínové delo na trhu, preto dokonale splní svoju úlohu a splní požiadavky prevádzkovateľa. Dosah dostrelu, najmä v prípade verzie namontovanej na ramenách, bude pre produkciu na veľmi širokých tratiach strediska l’Alpe d'Huez plusom. Okrem toho bude vysoká kvalita snehu, a jeho vysoká kvantita produkovaná zariadením TF10, vo všetkých teplotných rozsahoch rozhodujúca pre optimálnu prípravu svahov.

S týmito novými zariadeniami bude lyžiarske stredisko disponovať najväčšou flotilou turbínových diel vo Francúzsku. Všetky zariadenia budú integrované a ovládané softvérom Liberty, ktorý je už inštalovaný a ovláda existujúce zariadenia v rámci zasnežovacieho vybavenia strediska l’Alpe d'Huez.

V záujme zjednodušenia ovládania pre zasnežovacie tímy v teréne budú všetky zariadenia pre prípad potreby vybavené pripájacími modulmi Bluetooth. Tie umožnia ovládať a kontrolovať zariadenia lokálne pomocou diaľkového ovládania.

Okrem toho sa prevádzkovateľ lyžiarskeho strediska rozhodol optimalizovať existujúce vybavenie: 50 hláv Rubis Classic nahradia hlavy Rubis Evolution. Zníži sa tým celková spotreba vzduchu pri výrobe snehu, a tým lepšie kontrolovať spotrebu energie. A nakoniec, s cieľom zvýšiť celkovú kapacitu výroby, bude v hlavnej strojovni zasnežovacieho systému nainštalované nové snežné čerpadlo s výkonom 130 m3/h a 355 kW.

Týmto projektom na rok 2017 pokračuje prevádzkovateľ strediska l’Alpe d'Huez v modernizácii svojej inštalácie najpokrokovejšou technológiou od spoločnosti TechnoAlpin, aby dokázal čo najlepšie pripraviť svahy a hosťom lyžiarskeho strediska ponúknuť tie najlepšie podmienky.

archív aktualít