Vzrušujúci a rôznorodý: krátky rozhovor s Thomasom Pichlerom

Optimálne fungujúce zasnežovacie zariadenie je bezpodmienečným predpokladom najmä na začiatku sezóny. Vďaka desiatim servisným strediskám umiestneným po celom svete zaručuje tím spol. TechnoAlpin v prípade výskytu ťažkostí celosvetový servis a osobných kontaktných partnerov. TechnoAlpin presviedča rýchlou a spoľahlivou starostlivosťou o zákazníkov, a to celosvetovo. Pritom sa kladie veľký dôraz na trvalú udržateľnosť. Thomas Pichler pracuje v spol. TechnoAlpin bez prestávky už od roku 1998. Od roku 2005 Thomas pôsobí vo funkcii riaditeľa medzinárodného oddelenia technického servisu a z hlavného sídla v Bolzane poskytuje služby zákazníkom aj technikom. Podarilo sa mu nájsť si čas na krátky rozhovor, aby sa s nami mohol porozprával o svojich úlohách a práci. 

Ako si sa dostal k svojej súčasnej práci?

Do spol. TechnoAlpin som prišiel pred 20 rokmi ako zamestnanec skladu a po niekoľkých mesiacoch som prešiel do výroby. Po dvoch rokoch som potom prešiel na oddelenie servisu, pretože som hľadal nové výzvy. Rád vyhľadávam problémy, pre ktoré sa následne snažím nájsť riešenia, preto bola pre mňa oblasť servisu tou správnou voľbou. Do roku 2005 som pracoval ako servisný technik a potom som prebral vedenie úseku technického servisu. Na tomto úseku pracujem už 13 rokov. Z dnešného pohľadu môžem povedať, že mi práca zamestnanca výroby priniesla veľa výhod, keďže som pri nej intenzívne spoznal jednotlivé snežné delá. Z toho profituje tak servisný technik, ako aj, prirodzene, riaditeľ technického servisu.

V čom spočíva náplň tvojej práce?

Mojou najdôležitejšou úlohou je bezpochyby prichádzať s technickými riešeniami a riešiť všetky možné vyskytujúce sa problémy. My, zamestnanci servisného oddelenia spol. TechnoAlpin, samozrejme, pracujeme vždy s najvyššou mierou orientácie na zákazníka, preto je pre nás najdôležitejším kritériom práce spokojnosť zákazníkov. Neustále musíme byť pripravení zákazníkom pomáhať. Preto je vždy naším cieľom nájsť optimálne riešenie pre každý vyskytujúci sa problém. Intenzívne tiež spolupracujeme s ostatnými oddeleniami, napríklad oddelením výskumu a vývoja alebo s oddelením výroby, pretože im poskytujeme zlepšovacie nápady a čiastočne sme tiež odkázaní na ich pomoc. Úzko spolupracujeme aj s riaditeľmi projektov, keďže uvádzanie do prevádzky priamo na mieste vykonávajú práve servisní technici. Pritom si vždy udržiavam prehľad o vyskytujúcich sa technických problémoch u zákazníkov aj technikov. Vždy sa angažujem vo väčších projektoch a koordinujem riešenia a ich realizáciu.

Čo ťa na tvojej práci baví najviac?

Moje úlohy sú veľmi rozmanité a rôznorodé. Každý deň musím čeliť niečomu novému, čo je určite dôvodom, prečo ešte stále pracujem v tejto oblasti.

Aká je spolupráca s tvojím tímom?

Spoločnosť sa za tých 20 rokov, čo v nej pracujem, výrazne vyvinula, takže v priebehu rokov sa mi dostávalo neustále viac podpory. Na dobrú spoluprácu treba, samozrejme, aj tých správnych zamestnancov, na ktorých sa možno 100 % spoľahnúť, no ešte dôležitejšia je aj vzájomná ochota si pomôcť. Vždy hovorím, že my na oddelení servisu sme optimisti. Ak máme vyriešiť nejaký problém, nesmieme byť pesimisti, no k riešeniam musíme pristupovať s dôverou.

archív aktualít