Spoločnosť Silvrettaseilbahn AG: Zvýšenie efektívnosti vďaka výmene hlavy snežnej tyče

Spoločnosť TechnoAlpin neustále pracuje na ďalšom vývoji celého sortimentu výrobkov. Hlavným cieľom je pritom optimalizácia v oblasti efektívnosti a zasnežovacieho výkonu. Jednou z možností zvýšenia efektívnosti v oblasti tyčových snežných diel je výmena hlavy snežnej tyče. Tá predstavuje jednoduché a cenovo výhodné riešenie pre lyžiarske strediská, ktoré tak môžu profitovať z výkonu najnovších modelov. Samotné zariadenie zostane zachované, vymení sa iba hlava snežnej tyče.

Aj spoločnosť Silvrettaseilbahn AG využíva túto jednoduchú metódu a už pri viac ako 300 tyčových snežných delách vymenila hlavu snežnej tyče Rubis Classic za nový model Rubis EVO. „Náklady sú zanedbateľné, výsledok je naopak mimoriadne výnosný: Väčšie množstvo snehu lepšej kvality pri približne o 40 % nižšej spotrebe vzduchu,“ sumarizuje Markus Walser, predseda predstavenstva spoločnosti Silvrettaseilbahn AG.

Nižšie požiadavky na zdroje

Analýza prevádzkových údajov približne 30 000 snežných diel po celom svete ukazuje, že 71,5 % produktívnych hodín prebieha v hraničnom rozsahu teplôt medzi -2,5 a -6,5 °C teploty vlhkého teplomera (pomer teploty vzduchu a relatívnej vlhkosti vzduchu). Počas tohto obdobia sa vyrobia viac ako dve tretiny ročného objemu. Preto sa spoločnosť TechnoAlpin zameriava na vývoj a optimalizáciu tyčových snežných diel, ktoré pracujú za týchto podmienok s mimoriadne optimalizovaným využitím zdrojov. „Výmena nového modelu hlavy snežnej tyče so sebou prináša predovšetkým veľké výhody z environmentálneho hľadiska, ako aj z hľadiska energetických technológií. Naši hostia navyše profitujú z väčšieho množstva snehu vyššej kvality na svahoch,“ zdôrazňuje Markus Walser.

archív aktualít