Zaujímavosti o technickom zasnežovaní

Často kladené otázky týkajúce sa spoločnosti TechnoAlpin a umelého zasnežovania

Ako sa vlastne vyrába umelý sneh? Ako funguje snežné delo? A aký je rozdiel medzi umelým a prírodným snehom? Všetky odpovede na tieto otázky nájdete tu v našej databáze vedomostí.

VÝROBA SNEHU A TECHNICKÉ ZASNEŽOVANIE

Načo potrebujeme umelé zasnežovanie?

Technické zasnežovanie, často nazývané aj umelé zasnežovanie, je dnes základom pre zabezpečenie zimného turizmu. Bez zasnežovania by lyžiarske strediská nedokázali spĺňať neustále stúpajúce požiadavky, ktoré sú na ne kladené. Štúdie dokazujú, že dostatok snehu je najdôležitejším kritériom pri výbere miesta trávenia zimnej dovolenky. Naopak, nedostatok snehu sa podľa štúdií dnes dá vykompenzovať dodatočnou ponukou alebo hotelovými službami iba v prípade 20 % dovolenkárov. Predovšetkým v prípade dlhodobo plánovaných lyžiarskych dovolenkách preto zimní dovolenkári volia také lyžiarske destinácie, ktoré pomocou zariadení technického zasnežovania dokážu zaručiť dostatok snehu v požadovanom časovom období. Aj pre potenciálnych investorov je dostatok snehu rozhodujúcim kritériom. Okrem priamej tvorby hodnôt pre lyžiarske stredisko formou lyžiarskych vlekov alebo lyžiarskych škôl je tak umelý sneh základom nepriamej tvorby hodnôt pre celé regióny a má významný dopad na hotelierstvo a gastronómiu v okolí.

Ako sa vyrába umelý sneh?

Ako aj prírodný sneh, aj umelý sneh pozostáva výlučne z vody a vzduchu. Na simuláciu vykryštalizovania snehových vločiek snežením sa používajú turbínové a stožiarové snežné delá. Pri technickej výrobe snehu vyrábajú tzv. nukleátory zmes vody a stlačeného vzduchu, vďaka ktorej sa pri vypustení do atmosféry tvoria jadrá snehu (nuklidy). Prostredníctvom dýz snežných diel sa voda rozprašuje na malé kvapôčky, ktoré sa spájajú s nukleidmi. Počas svojho letu na zem následne zamŕzajú na snehové kryštáliky. Túto cestu simulujú rozličné druhy snežných diel odlišne: pri turbínových snežných delách k tomu dochádza cez ventilátor, v prípade stožiarových snežných diel sa využíva prirodzený spád vysoký približne desať metrov.

Pri akej teplote je možné vytvoriť umelý sneh?

Tak ako v prípade prírodného sneženia, aj v prípade umelého zasnežovania musia teplota a vlhkosť vzduchu vykazovať potrebné predpoklady. Pri zasnežovaní sa preto hovorí o tzv. teplote vlhkého teplomeru, ktorá sa skladá z pomeru teploty a relatívnej vlhkosti. Vždy musí byť nižšia ako je vonkajšia teplota. Umelý sneh sa môže, rovnako ako v prírode, za vhodných podmienok vytvoriť aj pri teplotách okolo bodu mrazu. Pri veľmi nízkej vlhkosti vzduchu (20 %) je možné umelý sneh vytvoriť aj pri teplote suchého teplomera až do +3 °C. Rovnako hrá podstatnú úlohu aj teplota vody. V ideálnom prípade by sa mala nachádzať mierne nad bodom mrazu.

Čo znamená pojem „teplota vlhkého teplomeru“?

Teplota vlhkého teplomeru je teplota, ktorá je dôležitá pre technické zasnežovanie. Skladá sa z pomeru teploty vzduchu a relatívnej vlhkosti vzduchu a vždy je nižšia ako vonkajšia teplota. Čím je vzduch vlhkejší, tým menej vlhkosti ešte dokáže prijať. Preto sú potom nutné nižšie teploty, aby sa z vodných kvapôčok mohli vytvárať snehové kryštáliky. Snežné delá spoločnosti TechnoAlpin vyrábajú sneh od teploty vlhkého teplomeru od -2,5 stupňa Celzia. Pri veľmi nízkej vlhkosti vzduchu možno túto dosiahnuť už pri miernych plusových teplotách, pri vysokej vlhkosti vzduchu sa nato vyžadujú mínusové teploty. Pri teplotách okolo bodu mrazu hovoríme o medzných alebo hraničných teplotách.

Aký je rozdiel medzi umelým a prírodným snehom?

Umelý sneh pozostáva, rovnako ako prírodný sneh, výlučne z vody a vzduchu. Jediný rozdiel je v metóde výroby. Pri výrobe umelého snehu sa napodobňuje proces tvorby prírodného snehu. Prírodný sneh vzniká vtedy, keď sa najjemnejšie kvapky vody zachytia na kryštalizovaných čiastočkách v oblakoch (napr. prachu) a tam zamrznú. Takto vzniknuté ľadové kryštáliky (s veľkosťou menej ako 0,1 mm) potom začnú klesať v dôsledku ich zvyšujúcej sa hmotnosti. Cestou k zemi sa na nich zo vzduchu zachytáva vodná para, dôsledkom čoho sa kryštáliky stále zväčšujú. Veľkosť snehových vločiek, ktoré padajú v podobe čerstvého snehu, závisí od vonkajšej teploty. Ak je teplota vyššia ako -5 °C, tvoria sa veľké snehové vločky. Pri nižších teplotách sa vzduch stáva suchším a vločky sú menšie. Princíp formovania je pri umelom resp. technickom snehu rovnaký. Jediný rozdiel spočíva v tom, že jadro snehovej vločky vzniká v snežnom dele pomocou zmesi vody a stlačeného vzduchu. V dôsledku nižšej výšky pádu má však umelý sneh mierne odlišnú kryštálovú štruktúru než prírodný sneh a je hustejší, nakoľko sú snehové vločky menšie.

Aký je rozdiel medzi umelým a technickým snehom?

Správne označenie snehu, ktorý sa vyrába pomocou snežných diel, je „technický sneh“. Hovorovo sa však bežne označuje ako umelý sneh. Ten sa skladá výlučne z vody a vzduchu, pričom sa od prírodného snehu odlišuje iba svojou strojovou výrobou. Výraz „umelý sneh“ sa v skutočnosti viacej hodí na označenie divadelného alebo filmového snehu vyrobeného z plastu alebo polystyrénu.

Používajú sa pri výrobe umelého snehu chemikálie?

Nie. Technický alebo umelý sneh napodobňuje vznik prírodného snehu a skladá sa výlučne z vody a vzduchu. Tak ako pri prírodnom snehu, aj tu sa voda iba premieňa na iné skupenstvo.

Koľko stojí umelý sneh?

Náklady na výrobu umelého snehu v objeme jedného kubického metra závisia od individuálnych podmienok priamo na mieste: okrem iného rozhodujú o individuálnych nákladoch prívody vody, výkon čerpadla, zásobníky vody a snehové podmienky. V odborných publikáciách sa najčastejšie hovorí o cene 3,5 – 5 eur/m³ snehu.

ZASNEŽOVACIE ZARIADENIA

Ako funguje zasnežovacie zariadenie?

Každé zasnežovacie zariadenie je rovnako jedinečné ako lyžiarske stredisko, v ktorom sa nachádza. Zariadenie musí byť dokonale prispôsobené príslušným prírodným podmienkam a vyžaduje si počas procesu plánovania primerané know-how. Zasnežovacie zariadenia sú komplexné technické prístroje, ktoré sa skladajú z množstva komponentov. V oblasti zjazdoviek sú zväčša viditeľné iba snežné delá a prípojné miesta, ktoré však tvoria iba malú časť celého zariadenia. Voda a vzduch potrebné na umelé zasnežovanie musia byť privádzané zo strojovní do rôznych snežných diel zväčša prostredníctvom podzemných potrubí. V strojovniach sa nachádzajú čerpadlové stanice na zásobovanie vodou. V prípade, že snežné delá nie sú vybavené vlastným kompresorom, je možné do strojovní inštalovať aj kompresorovú stanicu. Voda používaná pri umelom zasnežovaní zvyčajne pochádza z tečúcich vôd, prírodných jazier alebo umelo vytvorených nádrží. Chladiace veže zabezpečujú ideálnu teplotu vody na výrobu snehu. Snežné delá musia byť okrem toho pripojené aj k napájaciemu zdroju. Podzemné dátové káble zaisťujú, aby bolo každé snežné delo integrované do plnoautomatizovaného riadiaceho softvéru zariadenia, a teda aby bolo možné jednotlivé delá obsluhovať centrálne.

Čo je ATASSpro?

ATASSpro je inteligentný riadiaci softvér, ktorí slúži na ovládanie zasnežovacích zariadení. Program pritom priebežne zhromažďuje aktuálne údaje od snežných diel a meteorologických staníc a optimalizuje výrobu snehu, monitoruje použitie zdrojov a vypočítava grafické prehľady s významnou výpovednou hodnotou. ATASSpro sa priebežne aktualizuje a rozširuje o nové funkcie.

SNEŽNÉ DELÁ

Ako funguje snežné delo?

Na technické zasnežovanie sú potrebné voda a stlačený vzduch. Stlačený vzduch môže byť buď prepravovaný z kompresorovej stanice do snežných diel alebo ho vytvárajú priamo jednotlivé stoje pomocou zabudovaného kompresora. Voda sa k snežnému delu dostáva pomocou podzemného potrubného systému. Stlačený vzduch a voda sa ochladzujú na ideálnu teplotu v chladiči vzduchu a vody a odtiaľ putujú priamo do dýzového venca, ktorý sa skladá z vodných trysiek a nukleátorov. Vodné trysky následne rozprášia vodu na jemné kvapôčky. V nukleátoroch sa do stlačeného vzduchu vstrekuje voda. Pri expanzii do studeného okolitého vzduchu sa vytvárajú nukleidy, malé ľadové kryštáliky, na ktoré sa dokážu zachytiť jemné kvapôčky vody. Vodná hmla a nukleidy sa nakoniec pomocou rotora uvoľnia a pri priaznivých podmienkach sa menia na sneh. Snežné delá sa vyznačujú veľkým dosahom zasnežovania, veľkým zasnežovacím výkonom, nízkou citlivosťou na vietor a flexibilným použitím. Preto sa používajú predovšetkým na širokých zjazdovkách, na miestach s potrebou veľkého množstva snehu alebo vo voľnom, vetru vystavenom teréne.

Aké rôzne snežné delá existujú?

Spoločnosť TechnoAlpin ponúka tri rôzne druhy snežných diel: turbínové snežné delá, stožiarové snežné delá a zariadenia Snowfactory. V prípade turbínových a stožiarových snežných diel je princíp výroby snehu vždy rovnaký, rozdiel je vo vyrobenom množstve snehu, nákladoch a oblasti použitia. Voľba vhodného snežného dela závisí od nasmerovania a sklonu svahu, teploty, šírky zjazdovky, potrebného množstva snehu, poveternostnej situácie alebo cirkulácie vzduchu. Obe snežné delá sú dostupné tak v plnoautomatickom, ako aj manuálne ovládateľnom prevedení a možno ich použiť pri vytváraní rôznych snehových podmienok (od celkom suchých až po mokré). Od roku 2014 ponúka spoločnosť TechnoAlpin okrem týchto bežných snežných diel aj zariadenie Snowfactory, snežné delo pre vyššie teploty. Toto snežné delo nemá primárne slúžiť ako náhrada klasického zasnežovania, ale dopĺňať a rozširovať možnosti využitia technického zasnežovania.

Kde sa používajú rôzne modely snežných diel?

Na optimálne využitie miestnych daností a existujúcich zdrojov je rozhodujúci výber správneho typu snežného dela. V závislosti od teploty, šírky zjazdovky, potrebného množstva snehu, sklonu trate alebo poveternostných vplyvov treba vyberať medzi turbínovými snežnými delami a stožiarovými snežnými delami. Obe snežné delá sú dostupné tak v plnoautomatickom, ako aj manuálne ovládateľnom prevedení a možno ich použiť pri vytváraní rôznych snehových podmienok (od celkom suchých až po mokré). Oddelenie výskumu spoločnosti TechnoAlpin sa neustále snaží o to, aby boli snežné delá značky TechnoAlpin ešte efektívnejšie. Pomocou použitých zdrojov by mali vyrábať viac snehu, aby sa šetrili náklady a chránilo životné prostredie. Od roku 2014 ponúka spoločnosť TechnoAlpin okrem týchto bežných snežných diel aj Snowfactory, zariadenie na výrobu snehu pri vyšších teplotách. Toto snežné delo nemá primárne slúžiť ako náhrada klasického zasnežovania, ale dopĺňať a rozširovať možnosti využitia technického zasnežovania. Snowfactory sa hodí predovšetkým na podujatia, zasnežovanie menších úsekov zjazdoviek, ako aj severských stredísk.

Čo sú to turbínové snežné delá?

Turbínové snežné delá sa často označujú jednoducho ako „snežné delá“. Po dlhý čas boli turbínové snežné delá používané iba ako prenosné modely. Pokrokom vo vývoji plošného zasnežovania sa však presadili aj ako pevné inštalácie s cieľom skrátiť čas na prípravu. Turbínové snežné delá sa vyznačujú veľkým dosahom zasnežovania, veľkým zasnežovacím výkonom, nízkou citlivosťou na vietor a flexibilným použitím. Preto sa používajú predovšetkým na širokých zjazdovkách, na miestach s potrebou veľkého množstva snehu, na strmých svahoch alebo na voľnom, vetru vystavenom priestranstve.

Čo sú to stožiarové snežné delá?

V prípade stožiarového snežného dela sa výroba snehu uskutočňuje podľa rovnakého princípu ako v prípade turbínového snežného dela. Na vykryštalizovanie snehových vločiek sa však požaduje vyššia padacia výška, keďže v porovnaní s turbínovým snežným delom stožiarovému chýba turbína. Tým je dosah zasnežovania stožiarových snežných diel síce menší a citlivosť na vietor vyššia, možné je však priestorovo presnejšie zasnežovanie. Vyrobené množstvo snehu jedného stožiarového snežného dela je porovnateľné s malým turbínovým snežným delom. Ideálne oblasti použitia sú napr. užšie úseky zjazdoviek, ktoré nie sú obzvlášť vystavené vetru, spojovacie zjazdovky alebo lyžiarske cesty.

Čo je zariadenie SnowFactory?

Zariadenie SnowFactory je snežné delo, ktoré možno použiť aj pri vyššej teplote. Zariadením SnowFactory sa majú doplniť možnosti využitia technického zasnežovania, preto nájde využitie predovšetkým v nižšie položených zjazdovkových úsekoch alebo počas podujatí vo veľkých mestách. Výroba snehu sa v prípade SnowFactory realizuje vďaka inovatívnej chladiacej technike bez chemických prímesí. Montáž si nevyžaduje žiadne náročné stavebné práce ani inštalácie, vďaka čomu sa hodí aj na dočasné inštalácie.

Koľko snehu dokáže vyprodukovať snežné delo?

Množstvo vytvoreného umelého snehu závisí od modelu snežného dela. Turbínové snežné delo TR10 s doteraz najväčším zasnežovacím výkonom na trhu, vyprodukuje za jednu hodinu v ideálnych podmienkach okolo 10 plných nákladných vozidiel snehu.

Koľko elektriny spotrebuje snežné delo?

Najnovšie snežné delá spoločnosti TechnoAlpin dokážu vyrobiť s rovnakým množstvom použitej energie až o 30 % viac snehu ako pred 15 rokmi. Dôležitá pritom nie je len energetická účinnosť samotného prístroja, ale aj všetkých komponentov zasnežovacieho zariadenia: vrátane plánovania zariadenia, výstavby čerpadlových staníc či starostlivého využívania zdrojov. Spotreba energie zasnežovacieho zariadenia závisí od vybraného technického systému, umiestnenia, dodávok vody a klimatických podmienok. Aby sa minimalizovalo využívanie zdrojov, spoločnosť TechnoAlpin vyvinula okrem sofistikovanej a vysoko účinnej technológie aj špeciálny softvér na riadenie zasnežovacích zariadení, ktorý umožňuje cielené zasnežovanie. Vďaka podrobným údajom o počasí a meraniam výšky snehu na vozidlách na úpravu zjazdoviek je možné zabezpečiť, aby sa zasnežovalo len na správnych miestach a len pri optimálnych podmienkach. Vďaka zavedeniu inteligentného riadiaceho softvéru sa energetická bilancia zariadení spoločnosti TechnoAlpin v posledných rokoch výrazne zlepšila. Moderné plnoautomatizované zariadenia dnes vyžadujú až o 30 % menej energie než manuálne ovládané zariadenia.

Koľko vody spotrebuje snežné delo?

Pri výrobe snehu sa voda nespotrebúva, iba používa. Následkom topenia snehu a odparovania sa až 100 % vody v konečnom dôsledku navráti do prírody. Každý model snežného dela potrebuje na jednu sekundu prevádzky odlišné množstvo vody. Jeden kubický meter vody v priemere postačí na 2,5 kubických metrov snehu. Na základné zasneženie (s výškou snehu približne 30 cm) svahu veľkosti jedného hektára je potrebných približne 1 000 metrov kubických vody. Toto množstvo zodpovedá menej než tretine olympijského plaveckého bazéna.

Koľko stojí snežné delo?

Náklady na snežné delo sa odlišujú v závislosti od prevedenia a aplikácie. Plnoautomatické turbínové snežné delo TR10 má hodnotu osobnej dodávky strednej triedy. V porovnaní s tým stojí stožiarové snežné delo len asi tretinu.

Ako dlho trvá výroba snežného dela?

Všetky snežné delá spoločnosti TechnoAlpin sa vyrábajú v hlavnom sídle v Bolzane (Južné Tirolsko/ITA). V uplynulých 30 rokoch sa vyrobilo viac ako 60 000 kusov, ktoré boli dodané viac ako 2 400 zákazníkom vo viac ako 50 krajinách sveta. Počas bežného pracovného týždňa sa v spoločnosti TechnoAlpin vyrobí cca. 80-90 snežných diel.

Ako dlho možno snežné delo používať?

Snežné delá majú veľmi dlhú životnosť. V mnohých lyžiarskych strediskách sa naraz používajú zariadenia rôznych generácií. Okrem najnovšieho modelu sa ešte stále používa aj turbínové snežné delo M90, a to už 30 rokov. Investícia do nových snežných diel je zvyčajne skôr otázka techniky a efektivity ako chybnej funkcie.

Koľko snežných diel vyrobí spoločnosť TechnoAlpin za rok?

Od roku 2005 vyrába spoločnosť TechnoAlpin ročne vyše 2 000 snežných diel. V priemere to bolo za posledných pár rokov viac ako 4 500 kusov. Pomer výroby stožiarových a turbínových snežných diel bol pritom približne rovnaký.

ŠPECIFICKÉ OBLASTI POUŽITIA

Dá sa sneh vyrábať aj v halách?

Spoločnosť TechnoAlpin už nezasnežuje len zjazdovky, ale ponúka aj riešenia pre interiérové lyžiarske haly, takzvané Snow Domes. Lyžiarske haly ponúkajú autentický zimný zážitok v oblastiach, kde prirodzene nasneží len zriedkakedy. Zjazdovky tu majú svoje miesto rovnako ako ihriská. Okrem toho existujú v súčasnosti aj snehové miestnosti pre najrôznejšie spôsoby použitia, napríklad vo wellness zónach alebo v špičkových obchodoch.

Dajú sa pomocou turbínových snežných diel hasiť aj požiare?

Know-how spoločnosti TechnoAlpin v oblasti rozprašovania vody a turbínových technológií sa využíva aj mimo zjazdoviek. V roku 2011 bola založená dcérska spoločnosť EmiControls, ktorá odvtedy ponúka personalizované riešenia na ochranu proti požiaru, prachu či zápachu. Stroje spoločnosti EmiControls vizuálne pripomínajú snežné delá, ale svoju technológiu používajú iným spôsobom, a teda nemôžu vytvárať sneh.

Sme tu vždy pre vás

Spoločnosť TechnoAlpin je zastihnuteľná kedykoľvek a kdekoľvek na svete, či už písomne alebo telefonicky. Jednoducho sa obráťte na svojho kontaktného partnera.

Kto sme, čo robíme

Spoločnosť TechnoAlpin je expertom vo výrobe snehu. Už viac než 30 rokov poskytuje spoločnosť TechnoAlpin jedinečné snehové zážitky po celom svete.

Buďte vždy v obraze

Vďaka novinkám o spoločnosti TechnoAlpin, našich výrobkoch a projektoch budete vždy pravidelne informovaní.

Your Browser is not supported!

You are using an outdated browser. To have the best experience use one of the following browsers: