Staňte sa členom nášho tímu

Zamestnanie v TechnoAlpin

Spoločnosť TechnoAlpin garantuje celosvetovo najlepšiu kvalitu snehu a neustále sa rozvíja. Z týchto dôvodov nepretržite hľadáme kompetentných uchádzačov s nadšením pre sneh, ktorí budú v rámci nápadov a vízii predstavovať prínos pre našu skupinu podnikov po celom svete. Vysoká miera samostatnej zodpovednosti poháňa nás a naše vízie dopredu a vyzdvihuje nás ako celosvetového inovačného lídra. Našim pracovníčkam a pracovníkom poskytujeme možnosť inovačného správania. Naša dôvera vo vzájomnú otvorenú komunikáciu vytvára konštruktívne zázemie, ktoré je charakterizované pripravenosťou podávať výkony a neustálym rozvojom .

U nás si každý niečo nájde

Spoločnosť TechnoAlpin zamestnáva vo svojich 16 pobočkách viac ako 600 zamestnancov na rôznych oddeleniach. Od precíznych vynálezcov cez kreatívnych riešiteľov problémov, talentovaných predajcov s chuťou cestovať až po analytických počtárov: Pre jedinečné zimné zážitky a spokojných zákazníkov po celom svete potrebujeme tie najšikovnejšie hlavičky. A to vo všetkých oblastiach spoločnosti.

Manažment predaja a projektov

Technické oddelenie

Nákup a logistika

Výroba

Servis

Administratíva a IT

Försäljning och projektledning

Tekniska avdelningen

Inköp & logistik

Produktion

Service

Administration & IT

销售 & 项目管理

技术部门

采购 & 物流

生产

售后服务

管理 & IT

Manažment predaja a projektov

V oblasti predaja sa spoločnosť TechnoAlpin vyznačuje najmä silným zameraním na zákazníka. Od prvého kontaktu až po zapracovanie špecifických požiadaviek – zamestnanci oddelenia predaja sú pri vás už od začiatku. Vypracovanie projektu s odborným poradenstvom realizujú predajcovia spolu s oddelením plánovania. Projektanti, programátori PLC a technické oddelenie sa podieľajú sa najrozmanitejších projektoch, až kým nie je zasnežovacie zariadenie úspešne uvedené do prevádzky.

Technické oddelenie

Na technickom oddelení sa nachádza výskum a vývoj. Spoločnosť TechnoAlpin neustále skúma zlepšovanie výrobkov a inovácie nových riešení – vo všetkých oblastiach: Stroje, elektronika, softvér a montáž zariadenia. Ročne spoločnosť TechnoAlpin investuje do tejto oblasti 6 miliónov eur, čo zo spoločnosti robí nespochybniteľného lídra v oblasti inovácií.

Nákup a logistika

Nákupom si vyberáte spoľahlivých dodávateľov, ktorí vyrábajú jednotlivé diely v najlepšej kvalite. Kupujúci takisto dohliadajú na objednávkové procesy a ich presné dodanie na zabezpečenie bezchybnej výroby. Včasnú prepravu výrobkov a materiálov priamo na miesto stavenisko zabezpečuje logistické oddelenie. Výrobky následne namontujú naši odborníci.

Výroba

Vo výrobe sa snežné delá sériovo montujú, testujú a pripravujú na odoslanie na ploche 15 000 m². Oddelenie kontroly kvality pritom zabezpečuje, aby všetky výrobky spoločnosti TechnoAlpin boli pri odoslaní v bezchybnom stave. Zamestnanci vo výrobe tiež vyrábajú prototypy a výrobky pre dcérsku spoločnosť EmiControls.

Servis

Servis predstavuje prísľub kvality spoločnosti TechnoAlpin. Sprevádza uvedenie systémov do prevádzky a prispieva aj vo fáze vývoja výrobkov. Po odovzdaní zasnežovacieho systému zákazníkovi sa takisto oň stará. Oddelenie servisu organizuje aj TechnoAlpin Academy a školenia pre zamestnancov a zákazníkov.

Administratíva a IT

Rôzne oblasti administratívy a IT zabezpečujú hladký chod spoločnosti. Oddelenie účtovníctva sa stará o správne účtovanie a fakturáciu, zatiaľ čo IT oddelenie sa zaoberá správnym hardvérom a softvérom vo všetkých oblastiach. Controlling udržuje medzinárodný prehľad všetkých čísiel.

Försäljning och projektledning

TechnoAlpins säljavdelning präglas framför allt av ett starkt kundfokus. Från första kontakten till implementering av specifika önskemål – våra säljare är med hela vägen från start. Projektet utformas med professionell rådgivning från såväl säljarna som planeringsavdelningen. Projektledare, ingenjörer, PLC-programmerare och den tekniska avdelningen genomför de mest skiftande projekt, tills snöläggningssystemet till sist står klart att användas.

Tekniska avdelningen

På vår tekniska avdelning står forskning och utveckling i fokus. TechnoAlpin forskar kontinuerligt för att förbättra alla produkter och ta fram nya innovativa lösningar inom alla områden: maskiner, elektronik, programvara och konstruktion. Varje år investerar vi 6 miljoner euro i detta, vilket gör TechnoAlpin till överlägsen innovationsledare.

Inköp & logistik

På inköp väljer vi ut tillförlitliga leverantörer som tillverkar delar av högsta kvalitet. Våra inköpare övervakar även beställningsprocesserna och att leveranserna genomförs i tid för att säkerställa produktionen. På logistikavdelningen ser man till att transporten av produkter och material direkt till byggplatsen sker vid rätt tidpunkt. På plats installeras de sedan av våra experter.

Produktion

På produktionsavdelningens 15 000 m² monteras snömaskinerna i serietillverkning, testas och förbereds för transport. Kvalitetsavdelningen ser till att alla produkter som lämnar TechnoAlpin är i felfritt skick. Medarbetarna på produktion tillverkar även prototyper samt produkter för dotterbolaget EmiControls.

Service

Serviceavdelningen uppfyller TechnoAlpins kvalitetslöfte. Servicemedarbetarna följer idrifttagningen av systemen och deltar även i produktutvecklingen. När ett snöläggningssystem har lämnats över till kunden sköts detta av vår serviceavdelning. Genom TechnoAlpin Academy organiserar serviceavdelningen även kurser för både medarbetare och kunder.

Administration & IT

Olika områden inom administration och IT ser till att företagets verksamhet bedrivs som den ska. Ekonomiavdelningen tar hand om bokföring och fakturering, medan IT-avdelningen hanterar maskin- och programvara för alla områden. Revisorerna håller koll på alla siffror internationellt.

销售 & 项目管理

天冰强烈的客户导向在销售上尤为明显。从初次接触客户到处理专门需求,销售人员从一开始就全程陪同。项目的处理由销售人员与规划部门共同进行,并提供专业建议。项目经理/项目工程师、PLC 编程人员和技术办公室各自执行各种项目工作,直到造雪系统最终成功投入运行。

技术部门

技术部门负责研发工作。天冰持续致力于产品的进一步改进和全新解决方案的创新 — 并且是在所有领域:机械、电子、软件和设备制造。天冰每年在这方面的投资高达 600 万欧元,使其成为无可争议的创新领导者。

采购 & 物流

采购部门选择可靠的供应商,这些供应商以最佳质量制造单个部件。此外,采购部门员工还监控订单流程和交付的准时性,以确保生产顺利进行。物流部门负责组织准时将产品和材料直接运输至施工现场。随后由专家在那里进行安装。

生产

在生产中,造雪机在 15,000 m² 的区域内进行批量生产、组装、测试并准备发货。质保部门确保所有产品在离开天冰时都处于完美状态。生产部门的员工还为子公司 EmiControls 制造原型机和产品。

售后服务

售后服务代表了天冰对质量的承诺。其与系统调试工作紧密相连,也在产品开发阶段提供有力支持。在将造雪系统交付给客户后,就由售后服务人员负责相关工作。售后服务部门还通过天冰研究院为员工和客户组织培训。

管理 & IT

管理和 IT 的各个部门确保公司顺利运转。会计部门负责发票的账目正确性并开具发票,而 IT 部门则负责在所有部门组织使用正确的硬件和软件。成本控制部门掌握所有全球数据。

TechnoAlpin v číslach

Viac než 600

zamestnancov na celom svete

cca 36

rokov ako priemerný vek našich zamestnancov

Celosvetovo 16

pobočiek v 13 krajinách

Vaša cesta do spoločnosti TechnoAlpin

Či už ste odborník alebo absolvent, stredoškolák alebo nováčik – v spoločnosti TechnoAlpin si každý nájde svoju cestu. V našej centrále v Bolzane a v našich pobočkách po celom svete ponúkame rôzne možnosti priameho nástupu alebo školiaceho programu.

Stáž

Výcvikový program

Nováčikovia

Skúsení zamestnanci

Stáž

Talenty zajtrajška

Radi by ste privoňali k svetu práce už počas štúdia na strednej škole? Alebo by ste radšej popri štúdiu nazbierali praktické pracovné skúsenosti? Potom ste tu správne. V rámci niekoľkotýždňovej stáže v spoločnosti TechnoAlpin získate cenné poznatky o praxi a budete môcť prispieť svojimi nápadmi v rôznych projektoch. Od marketingu a predaja cez softvérové inžinierstvo až po výskum a vývoj alebo logistiku: na všetkých našich oddeleniach každoročne ponúkame rôzne stáže pre školákov a študentov. S nami môžete na nudu zabudnúť.
Stačí si prezrieť naše aktuálne pracovné ponuky a nájsť si tú pravú stáž v spoločnosti TechnoAlpin. Alebo môžete podať vlastnú žiadosť. Tešíme sa na vás.

Výcvikový program

Vitajte, nováčikovia!

Práve ste ukončili školu a nie ste si celkom istí, kam vás vietor zaveje? Čo by ste povedali na pozíciu stážistu v spoločnosti TechnoAlpin? U nás máte príležitosť uplatniť svoj technický záujem v rôznych oblastiach a nájsť pre seba to, čo vám najviac vyhovuje. Od zamestnancov vo výrobe až po servisných technikov, od vedúcich projektov až po predajcov. Mnoho našich súčasných manažérov začalo svoju kariéru priamo v spoločnosti. Aj pre vás máme dvere otvorené.

Nováčikovia

Odrazový mostík pre vašu kariéru

Ukončili ste svoje vzdelanie a stojíte na prahu profesionálnej kariéry? Spoločnosť TechnoAlpin ponúka správny začiatok. Naše medzinárodné pracovné prostredie vám ponúka nespočetne veľa možností, aby ste sa vo svojom profesionálnom živote skutočne zrýchlili a neustále napredovali. Ako nováčik sa zoznámite so svojou pozíciou prostredníctvom uvítacieho programu ušitého na mieru. Váš vlastný spoločník, ktorý vám rád odpovie na všetky otázky týkajúce sa spoločnosti, vás bude sprevádzať vašimi začiatkami v spoločnosti TechnoAlpin.

Skúsení zamestnanci

Hľadáme odborníkov

Máte už pracovné skúsenosti a teraz sa obzeráte po novej pracovnej výzve? V spoločnosti TechnoAlpin máte viacero možností, ako využiť svoje vedomosti a znalosti kreatívne a ziskovo. Radi privítame aj nováčikov z iných odvetví alebo s inými pracovnými skúsenosťami. Spoločnosť TechnoAlpin, poháňaná túžbou skúšať nové veci a stále hľadať ideálne riešenia pre svojich zákazníkov, je perfektným prostredím, ktoré preverí vaše profesionálne schopnosti.

Voľné pracovné ponuky

Tešíme sa na vás! Staňte sa členom nášho tímu a prispejte k tomu, aby ste ostatným po celom svete priniesli jedinečné zimné zážitky.

Priama cesta k nám

Chceli by ste zistiť viac o voľných pracovných miestach alebo o spoločnosti TechnoAlpin ako zamestnávateľovi? Jednoducho nás kontaktujte rýchlo a bez zbytočnej byrokracie.

Aaron Pardeller
Recruitment
T. (+39) 0471 1959 870
jobs@technoalpin.com

Your Browser is not supported!

You are using an outdated browser. To have the best experience use one of the following browsers: