Zamestnanie v TechnoAlpin

Spoločnosť TechnoAlpin garantuje celosvetovo najlepšiu kvalitu snehu a neustále sa rozvíja. Z týchto dôvodov nepretržite hľadáme kompetentných uchádzačov s nadšením pre sneh , ktorí budú v rámci nápadov a vízii predstavovať prínos pre našu skupinu podnikov po celom svete. Vysoká miera samostatnej zodpovednosti poháňa nás a naše vízie dopredu a vyzdvihuje nás ako celosvetového inovačného lídra. Našim pracovníčkam a pracovníkom poskytujeme možnosť inovačného správania. Naša dôvera vo vzájomnú otvorenú komunikáciu vytvára konštruktívne zázemie, ktoré je charakterizované pripravenosťou podávať výkony a neustálym rozvojom. Na tomto mieste vám radi ponúkame možnosť uchádzať sa o jedno z našich voľných pracovných miest ako zamestnankyňa alebo zamestnanec spoločnosti TechnoAlpin.

Pokiaľ by ste chceli byť aj v budúcnosti informovaná(ý) o voľných pracovných miestach, môžete si nastaviť odber v rámci pracovných miest v centre uchádzačov o zamestnanie. Po výbere požadovanej oblasti budete dostávať oznámenia e-mailom zakaždým, keď sa do tejto oblasti pridá nové pracovné miesto.

Neustále hľadáme výnimočné pracovníčky a pracovníkov do nášho tímu. V prípade, že ste nenašli vhodné voľné pracovné miesto, môžete sa samozrejme o zamestnanie uchádzať aj iniciatívne v spoločnosti TechnoAlpin. Najjednoduchšie pritom bude, ak použijete naše centrum uchádzačov o zamestnanie, cez ktoré možno vaše údaje a podklady v prípade potreby priebežne aktualizovať.