03.04.2020

Dni zasnežovania vo Francúzsku a Švajčiarsku

Spoločnosť TechnoAlpin zorganizovala Dni zasnežovania 2020 na začiatku marca vo Francúzsku a Švajčiarsku v lyžiarskych strediskách Le Grand Bornand (FR) a v Andermatte (SW). Dôkazom pretrvávajúceho záujmu zákazníkov spoločnosti TechnoAlpin o odborné stretnutia bola účasť na obidvoch udalostiach vyše 370 členov zasnežovacieho tímu a zamestnancov strediska.

Prišli, aby sa zoznámili s produktovými a softvérovými novinkami od spoločnosti TechnoAlpin a aktuálnym vývojom zasnežovacích zariadení hostiteľských lyžiarskych stredísk, ktoré sú dlhodobými zákazníkmi spoločnosti TechnoAlpin.

Do Andermattu v strednom Švajčiarsku zavítalo 170 ľudí. Tamojšie lyžiarske stredisko sa za posledné 4 roky podieľalo na veľkých zasnežovacích projektoch, nainštalovalo 156 tyčových diel, 15 mobilných a 41 fixných vrtuľových snežných diel, viac ako 15 km vodovodných potrubí a plánuje vyvinúť ďalšie zariadenia vrátane čerpacej stanice a dodatočného vodného vedenia na rozšírenie zasnežovania.

V alpskom stredisku Le Grand Bornard na severe Francúzska sa udalosti zúčastnilo 100 ľudí. Ani toto stredisko vo vývoji nezaostáva a za posledné 3 roky zaviedlo úplne novú strojovňu, 92 tyčových diel a 43 vrtuľových snežných diel.

TR10, TR8, najnovšie aktualizácie softvéru... Hostia Dní zasnežovania 2020 mali možnosť dôkladne prebrať všetky inovácie produktov spoločnosti TechnoAlpin a ich význam pre účinné a kvalitné zasnežovanie s členmi našich tímov. Hovorili o dôležitosti servisu a údržby pre dosiahnutie najspoľahlivejších zasnežovacích zariadení na začiatku zimnej sezóny. V tejto oblasti vie byť spoločnosť TechnoAlpin rovnako nápomocná!

Taká je filozofia spoločnosti TechnoAlpin od samého začiatku: ponúkať čo najvyspelejšie technologické riešenia odhliadnuc od konkrétnych zasnežovacích produktov. V rámci snežných diel, softvéru, technického zabezpečenia projektu a údržby pracuje spoločnosť TechnoAlpin aj na najmenších detailoch v záujme čo najinovatívnejších riešení pre zabezpečenie zasnežovania lyžiarskych stredísk nie len na nasledujúcu sezónu, ale aj na mnoho ďalších.

Your Browser is not supported!

You are using an outdated browser. To have the best experience use one of the following browsers: